Локални избори 2016

Локални избори 2016

 Споразум СНСД-ДНС-СП РС
 Споразум СНСД-ДНС-СП ФБиХ

Позивамо градске и општинске одборе СНСД-а да преузму и попуне електронски образац депонованих потписа за изјављивање приговора и жалби градским и општинским изборним комисија и Централној изборној комисији БиХ. Попуњен образац можете снимити и требате га доставите путе е-maila Служби СНСД-а која ће да га одштампа и овјери, па ће вам бити враћен – а дужни сте да један примјерак доставите надлежној градској / општинској изборној комисији, а на други примјерак да вам печатом и потписом потврде да су исти примили.


Образац депонованих потписа


Преузмите образац кликом на линк десним тастером миша, те изаберите ставку менија Save Link As… (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) – фајл снимите нпр. на Desktop, па га отворите, попуните и снимите као нови фајл, те нам тај нови фајл пошаљите мејлом.


Комплет образаца за ручну попуну са документима Централне изборне комисије БиХ и са упутствима за попуну електронских образаца

У горњем документу имате све неопходне обрасце:

  • Изјаву кандидата за (градо)начелника и одборника да прихвата кандидатуру од СНСД-а
  • Кандидатски образац за (градо)начелника
  • Кандидатски образац за одборника
  • Образац кандидатске листе за одборнике
  • Образац за националну мањину

који су предвиђени за ручну попуну, па их морате у довољном броју примјерака одштампати и ручно попуњавати. Ово је предвиђено само за оне одборе који немају могућност да то учине рачунарским попуњавањем или немају довољно знања и могућности да то учине на тај начин.

У садржају тог документа налазе се и Одлука о расписивању и одржавању Локалних избора 2016. године – „Сл. гл. БиХ“, бр. 32/16 и Упутство о роковима и редослиједу изборних активности за Локалне изборе 2016. године који ће се одржати у недјељу 02. октобра 2016. године – „Сл. гл. БиХ“, бр. 32/16 те Инструкција о расподјели кандидата мање заступљеног пола на кандидатским листама, те допис ЦИК-а БиХ СНСД-у везан за наш упит о распореду мање заступљеног пола на листи.

На крају документа се налази Упуство за електронско попуњавање образаца, које може користити и онима који ће ручно попуњавати обрасце.

Електронско попуњавање даје предност ономе који попуњава јер се не бави шифрама изборних јединица и има мању могућност да нешто лоше испуни или погријеши, а у електронским обрасцима се налази и гомила упутстава како се не би погријешило у испуњавању образаца.


Ниже у тексту се налазе везе (линкови) ка обрасцима за градске и општинске одборе СНСД-а који су дужни исте попунити и доставити Служби СНСД-а благовремено.

1. Образац изјаве кандидата за (градо)начелника и одборника који прихвата кандидатуру испред СНСД-а

Предметни образац, кандидат (за (градо)начелника или одборника) је дужни овјерити код надлежне изборне комисије града / општине (без накнаде) или код општинског органа управе надлежног за овјере (са накнадом од 2.- КМ). Образац сте дужни доставити Служби СНСД-а са кандидатским обрасцом и листом.

Образац можете снимити због припреме и касније штампати када будете имали све релевантне податке.

Обратите пажњу на сва упозорења која стоје у обрасцу.

Преузмите образац кликом на линк десним тастером миша, те изаберите ставку менија Save Link As… (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) – фајл снимите нпр. на Desktop, па га отворите.


Лице које буде попуњавало за кандидата образац изјаве мора упознати кандидата са члановима Изборног закона БиХ који се спомињу у Изјави, а ти чланови Закона гласе:

1.6

„(1)  Ниједно лице које је на издржавању казне изречене од Међународног суда за ратне злочине за бившу Југославију, и ниједно лице које је под оптужницом Суда, а које се није повиновало наредби да се појави пред Судом, не може бити уписано у Централни бирачки списак,  нити може бити кандидат (појам кандидата у смислу овог закона односи се на лица оба пола), нити имати било коју именовану, изборну ни другу јавну функцију на територији Босне и Херцеговине.

(2) Све док нека политичка партија или коалиција има на функцији или положају у политичкој партији лице из става (1) овог члана, сматраће се да не испуњава услове за учествовање на изборима.“

1.7

„Ниједно лице које је на издржавању казне коју је изрекао Суд Босне и Херцеговине, суд Републике Српске или суд Федерације Босне и Херцеговине и суд Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине или које се није повиновало наредби да се појави пред Судом Босне и Херцеговине, судом Републике Српске или судом Федерације Босне и Херцеговине и судом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине због озбиљних повреда хуманитарног права, а Међународни суд за ратне злочине за бившу Југославију разматрао је његов досије прије хапшења и утврдио да задовољава међународне правне стандарде, не може бити уписано у Централни бирачки списак, нити може бити кандидат, нити имати било коју именовану, изборну ни другу јавну функцију на територији Босне и Херцеговине.“

1.7а

„Ниједно лице које је на издржавању казне коју је изрекао суд друге земље или лице које се није повиновало наредби да се појави пред судом друге земље због озбиљних повреда хуманитарног права, а Међународни суд за ратне злочине за бившу Југославију разматрао је његов досије прије хапшења и утврдио да задовољава међународне правне стандарде, не може бити уписано у Централни бирачки списак, нити може бити кандидат, нити имати било коју именовану, изборну ни другу јавну функцију на територији Босне и Херцеговине.“

1.10 ст. (1) тачка 5.

„(1)  Изабраном члану органа власти на свим нивоима престаје мандат прије истека времена на које је изабран:

~

5. даном правоснажности судске одлуке којом је лишен пословне способности (проглашен ментално неспособним);“

Дакле, ако је неком лицу одузета пословна способност оно не може бити кандидат !!!


2. Образац за пријаву кандидата за (градо)начелника који прихвата кандидатуру испред СНСД-а

Оваj образац се не овјерава већ га кандидат за (градо)начелника само потписује. Образац сте дужни доставити Служби СНСД-а са овјереном изјавом кандидата.

Образац можете снимити због припреме и касније штампати када будете имали све релевантне податке.

Обратите пажњу на сва упозорења која стоје у обрасцу.

Преузмите образац кликом на линк десним тастером миша, те изаберите ставку менија Save Link As… (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) – фајл снимите нпр. на Desktop, па га отворите.

3. Образац за пријаву кандидата за одборника за локалну скупштину који прихвата кандидатуру испред СНСД-а

Оваj образац се не овјерава већ га кандидат за одборника само потписује. Образац сте дужни доставити Служби СНСД-а са овјереном изјавом кандидата.

Упитајте кандидата да ли је имао пријављено пребивалиште на подручју изборне јединице у којој се кандидује најкасније до расписивања избора односно до 04. маја 2016. године.

Обавезно провјерите кандидата да ли је уписан у бирачком списку изборне јединице у којој се кандидује. То можете пројверити на сљедећој веб страници:

http://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=263&Lang=5

Образац можете снимити због припреме и касније штампати када будете имали све релевантне податке.

Обратите пажњу на сва упозорења која стоје у обрасцу.

Преузмите образац кликом на линк десним тастером миша, те изаберите ставку менија Save Link As… (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) – фајл снимите нпр. на Desktop, па га отворите.

4. Образац редослиједа кандидата (кандидатска листа) за одборнике који прихватају кандидатуру испред СНСД-а

Образац сте дужни доставити Служби СНСД-а са овјереним изјавама кандидата и кандидатским обрасцима.

Образац можете снимити због припреме и касније штампати када будете имали све релевантне податке.

Обратите пажњу на сва упозорења која стоје у обрасцу. Обратите посебну пажњу на редослијед кандидата мање заступљеног пола на листи (руководите се звјездицама јер би на тим позицијама требало да се налази кандидати мање заступљеног пола), а требало би да се упознате и са најновијом одлуком ЦИК-а БиХ у документу који можете наћи на сљедећем линку (вези):

распоред кандидата мање заступљеног пола

Преузмите образац кликом на линк десним тастером миша, те изаберите ставку менија Save Link As… (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) – фајл снимите нпр. на Desktop, па га отворите.

5. Образац кандидатске листе за пријаву кандидата припадника националне мањине који прихвата кандидатуру ипсред СНСД-а

Образац сте дужни доставити Служби СНСД-а са овјереном изјавом кандидата и кандидатским обрасцем.

Образац можете снимити због припреме и касније штампати када будете имали све релевантне податке.

Обратите пажњу на сва упозорења која стоје у обрасцу.

Преузмите образац кликом на линк десним тастером миша, те изаберите ставку менија Save Link As… (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) – фајл снимите нпр. на Desktop, па га отворите.


Обрасци су подешени тако да вам на најбољи начин олакшају попуну података. Имате могућност да изаберете изборну јединицу и аутоматски ће бити унешена шифра изборне јединице, али у сваком случају вас позивамо да провјерите да ли је шифра коректна и да ли кореспондира са изборном јединицом. Ниже (на овој веб страници) имате везе ка документима гдје се налази листинг изборних јединица са њиховим шифрама и бројеме мандата који се додјељује у предметним изборним јединицама.

Листа изборних јединица (градова и општина) у Републици Српској, њихове шифре и број мандата који се додјељује

У овом фајлу можете пронаћи све релевантне податке о изборним јединицама у Републици Српској, њиховим шифрама и броју мандата (редовних и оних за националне мањине, ако постоје у одређеној изборној јединици).
Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изаберите ставку менија Save Link As… (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) – фајл снимите нпр. на Desktop, па га отворите.


Листа изборних јединица (градова и општина) у Федерацији Босне и Херцеговине, њихове шифре и број мандата који се додјељује

У овом фајлу можете пронаћи све релевантне податке о изборним јединицама у Федерацји Босне и Херцеговине, њиховим шифрама и броју мандата (редовних и оних за националне мањине, ако постоје у одређеној изборној јединици).
Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изаберите ставку менија Save Link As… (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) – фајл снимите нпр. на Desktop, па га отворите.

Priložene datoteke

Архива