Структура

Одлука

АКТИВ ЖЕНА САВЕЗА НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАДЕМОКРАТА На основу члана 18. и 32. Статута САВЕЗА НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ( у даљем тексту СНСД), Извршни одбор Актива жена СНСД на конститутивној сједници која је одржана дана 03.04.2004.год. донио је: О  Д  Л  У  К  У о унутрашњој организацији АКТИВА ЖЕНА СНСД  Члан 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Овом Одлуком, а у […]

Чланице Актива жена

Чланице предсједништва АЖС 1. Нада Тешановић – предсједница АЖС, Бања Лука 2. Гордана Дукић –потпредсједница АЖС за Изборну јединицу 1, ПРИЈЕДОР 3. Гордана Ђурић – потпредсједница АЖС за Изборну јединицу 2,БАЊА ЛУКА 4. Новка Марковић – потпредсједница АЖС за Изборну јединицу 3, МОДРИЧА 5. Милица Бугариновић – потпредсједница АЖС за Изборну јединицу 4, БИЈЕЉИНА 6. Сњежана Јокић – потпредсједница […]

Архива