Цвијановић: Bисоко образовање кључно за изградњу и функционисање друштва

29.11.2017 Актуелно

 

„У периоду од 2007. године до данас много је учињено у правцу интернационализације система високог образовања, отварања ка свијету и његовог усклађивања са савременим токовима Европског простора високог образовања /ЕХЕА/“, истакла је Цвијановићева.

Она је нагласила да тај процес треба интензивирати у наредном периоду, али истовремено радити и на комерцијализацији у смислу јачања института при установама високог образовања који су у стању реализовати квалитетне пројекте и самим тим унапређивати универзитете.

Цвијановићева је оцијенила да се научни рад и наставни процес треба чвршће да повезују, те нагласила да одговорност за то, на првом мјесту, сносе високошколске установе.

„Неопходно је повећати удио научно-истраживачког рада у укупној активности академског особља и повезати резултате овог рада са потребама тржишта, односно комерцијализовати резултате научноистраживачког рада у мјери у којој је то корисно и потребно“, истакла је премијер Српске, која ће данас у Бањалуци одржати предавање учесницима научно-стручне конференције „Студенти у сусрет науци“ о теми „Улога Владе Српске у подршци и развоју науке и технологије, образовању и активној партиципацији младих у друштву“.

Говорећи о издвајањима за високо образовање, Цвијановићева је истакла да се, посматрајући 2017. годину, на годишњем нивоу из Буџета Републике Српске, путем Министарства просвјете и културе, издваја више од 75 милиона КМ, од чега је на функционисање јавних високошколских установа издвојено око 62 милиона КМ /плате запослених, материјални и други трошкови/.

Према њеним ријечима, за студентски стандард, смјештај и исхрану у студентским домовима, стипендирање студената сва три циклуса студија, помоћ студентским организацијама и слично издвојено је око 13 милиона КМ.

„У односу на 2010. годину када су укупна издвајања из Буџета Републике Српске износила око 57 милиона КМ, очигледно је да је Влада Српске извршила значајан напор у повећању буџетских средстава за област високог образовања“, истакла је Цвијановићева.

Она је нагласила да је посредством Владе Републике Српске, као и Развојног програма Српске, те путем страних кредитних извора у протеклом десетогодишњем периоду у област високог образовања уложено више од 105 милиона КМ.

„Ријеч је о средствима намијењеним за побољшање и проширење инфраструктуре на јавним универзитетима, те за проширење и побољшање смјештајних капацитета у студентским домовима“, прецизирала је Цвијановићева.

Она је истакла и да је студентима у Републици Српској омогућено директно учешће у реформи високог образовања, како формално тако и стварно.

„Законом о високом образовању, као и Законом о Унији студената и Законом о студентском организовања, студентима у Српској је дато право одлучивања у руководним тијелима високошколских установа, те унапријеђено дјеловање студентских организација и студентских представничких тијела на челу са Унијом студената Републике Српске, организованих по прописима којима се уређује дјелатност високог образовања, а која усклађује њихов рад на заједничким програмима, расправља о питањима од заједничког интереса за студенте, те руководи активностима у међународној сарадњи“, рекла је предсједник Владе Српске.

Архива