Жунић: Изборе за органе власти у Српској спроводи Републичка изборна комисија

29.03.2024 Актуелно

Нацртом изборног закона Републике Српске уређено је да ће изборе за органе власти у Српској спроводити Републичка изборна комисија, градске, односно општинске изборне комисије и бирачки одбори које ће именовати надлежни органи Републике Српске, рекао је шеф Клуба посланика СНСД-а Игор Жунић.

Образлажући у име предлагача, народних посланика, овај акт у парламенту Српске, Жинић је рекао да је уставни основ за његово доношење садржан у Амандману 32. Устава Републике Српске, према којем је у надлежности Републике да уређује и обезбјеђује остваривање и заштиту људских права и слобода и члану 29. Устава Српске, којим је гарантовано бирачко право грађанима.

– Уставни основ налази се и у Амандману 36 тачка 2. на став 2. члана 71. Устава Републике Српске, којим је прописано да се изборним законима утврђују изборне јединице и систем подјеле мандата којима се обезбјеђује да све општине буду на одговарајући начин заступљене у Народној скупштини Републике Српске, те у члану 71. у ставу 4, у којем је прописано да се избор и престанак мандата народних посланика и образовање изборних јединица уређује законом – рекао је Жунић.

Говорећи о разлозима за доношење акта, Жунић је рекао да је Изборни закон Републике Српске први пут донесен 2002. године и од тада је мијењан и допуњаван неколико пута.

– Иако је овим законом уређен избор законодавне, представничке и извршне власти на нивоу Републике Српске, органи Српске нису спроводили изборе, већ је то чинила Централна изборна комисија БиХ. Имајући у виду ове чињенице, као и да члан 1.1. Изборног закона БиХ уређује избор чланова и делегата Парламентарне скупштине БиХ и чланова Предсједништва БиХ, те утврђује принципе који важе за изборе на свим нивоима власти у БиХ, предложеним законом уређено је питање спровођење избора од надлежних органа Републике Српске – рекао је Жунић.

Он је навео да је предложеним нацртом закона предвиђено да се ступањем на снагу закона, неће примјењивати одредбе Изборног закона БиХ које уређују избор посланика Народне скупштине Српске, делегата Вијећа народа Српске, предсједника и потпредсједника Српске, делегата Дома народа Парламентарне скупштине БиХ из Српске, одборника скупштине града, одборника скупштине општине, градоначелника града, начелника општине у Српској, именовање органа за спровођење избора за законодавни, представничке и извршне органе власти у Српској.

– Новина у односу на важећи закон је уређивање избора делегата у Дом народа у Парламентраној скупштини БиХ из Републике Српске и заштита изборног права којом је предвиђено да ће ову заштиту пружати, поред органа за спровођење избора, Врховни суд Републике Српске – рекао је Жунић.

Осим тога, навео је Жунић, разлози за доношење овог закона налазе су у потреби унапређења изборног процеса, те јачања повјерења грађана у изборни процес, стварања претпставки за увођење електорнске идентификације бирача и електронског бројања гласова.

Предложено је и закључак да наведени нацрт закона буде упућен у јавну расправу јер се њиме уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се консултују органи, организације, научне и стручне институције и заитересовани грађани.

Јавна расправа требала би да буде спроведена у року од 15 дана, а за њено организовање биће задужено Министарство управе и локалне самоуправе Српске.

Архива