Одгађање рочишта Додику има правно упориште

22.11.2023 Актуелно

Поједини правници преко федералних медија, након што је Суд БиХ одгодио почетак главног претреса у предмету против предсједника Републике Српске Милорада Додика, истакли су да за то није било основа, што није тачно.

Према Закону о кривичном поступку БиХ члан 250 каже:

– На захтјев странака или браниоца главни претрес се може одложити рјешењем судије, односно предсједника вијећа ако треба прибавити нове доказе или ако је оптужени након извршеног кривичног дјела неспособан да присуствује главном претресу или ако постоје друге сметње да се главни претрес успјешно проведе.

– Рјешење којим се одлаже главни претрес унијеће се у записник и по могућности, одредиће се дан и час наставка главног претреса. Судија, односно предсједника вијећа ће такође наредити обезбјеђење доказа који се могу изгубити или уништити због одлагања главног претреса.

– Против рјешења из става 2. овог члана није допуштена жалба.

Адвокат Горан Бубић за РТРС каже да му је жао што Суд БиХ одбрани предсједника Српске Милорада Додика није пружио прилику да изнесе приједлог слободних термина за наставак главног претреса.

– За данашње одгађање претреса доставили смо доказе предсједниковог одсуства. Има много активноси и у наредном периоду. Због тога је важно да је Суд одбрани пружио прилику да усагласе термине – наводи Бубић.

Према тумачењу правника из Српске, „друге сметње“ може бити било шта друго што је оправдано, а не нешто друго што је слично ономе што је у закону већ набројано.

То значи да и службени пут и слични разлози представљају ваљан разлог за одлагање главног претреса, а што се види и из судског рјешења.

Подсјећамо, Суд БиХ прихватио је захтјев одбране предсједника Републике Српске Милорада Додика за одгађање рочишта које је било планирано за данас и заказао нови претрес за 6. децембар.

Архива