Рођена 20.03.1963. године у Добоју.

По занимању доктор специјалиста Породичне медицине.

Прва генерација специјалиста, која је стицала знање и вјештине из области Породичне медицине од професора са Универзитета „Qvins“ Канада у сарадњи са Медицинским факултетом Бања Лука.

Пред комисијом са тог универзитета положила специјалистички испит 2004. године и добила звање доктора специјалисте Породичне медицине.

Запослена у Дому Здравља Станари.

Живи у Доњој Остружњи, општина Станари.