Рођен  1992. године у Требињу.

Основну школу и гимназију завршио је у Гацку.

Основне и мастер студије завршио на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, одсјек за компаративну књижевност са теоријом књижевности. Апсолвент је на Правном факултету у Новом Саду. 

Радно искуство као професор српског језика и књижевности стицао  у Средњошколском центру „Перо Слијепчевић“  и  Основној школи „Свети Сава“ у Гацку.

Обављао је послове вршиоца дужности начелника Службе за заједничке послове Општине Гацко и био на позицији директора Јавне установе Информативно – културни центар Гацко.

Тренутно запослен у Општинској управи Гацко.