Наташа Кулашинац рођена је 02. фебруара 1983. у Сарајеву.

Магистар је политологије – међународни односи и економска дипломатија. Удата, мајка једног дјетета.

Од 2018. године посланик у Народној скупштини Републике Српске, те члан Одбора једнаких могућности и Одбора за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника.

Тренутно запослена у ЈУ Матична библиотека Источно Сарајево, на позицији директора. 

Од 2008 – 2012. године била запослена у ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно  Сарајево, на пословима Виши стручни сарадник интерне контроле, а након тога запослење добија у општини Источно Ново Сарајево, као Начелник одјељења за финансије и буџет.

Што се тиче стручног усавршавања и обука, посједује Сертификат овлаштеног рачуновође код Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (2014).

Похађала семинар на тему Жене у предузетништву у организацији НУБЛ и Про публиц д.о.о. (2011), БиХ и међународни односи у организацији Фридрих Еберт фондације (2009), завршен курс о Предузетништву везан за пословно планирање, маркетинг, организацију и менаџмент код ЦЕФЕ БиХ (2008).

Похађала једногодишњи тренинг на тему политичког живота и младих у БиХ у организацији Хелсиншког парламента Бања Лука (2007). Говори енглески и француски језик.