Мира Дрљача, кћи Луке Илић и мајке Душанке Бркић, рођена 21.05.1961. године у Средњем Бушевићу, општина Босанска Крупа.

Након завршене основне и средње школе завршава економски факултет и стиче звање дипломирани економиста. Станује у Новом Граду, удана је и мајка једног дјетета.

У наредном периоду своју активност као посланик у Народној скупштини Републике Српске, Мира ће усмјерити у правцу:

-подршке привреду и повећању запослености,

-развоју пољопривреде,

-помоћи социјално угроженом становништву,

-развоју спорта, културе и образовања и

-развоју туризма.