Марија Чанчар рођена је 18.11.1993. године у Фочи.

Основну и средњу медицинску школу завршила је у Фочи. У академској 2012/13. години уписала је студије Ветеринарске медицине Универзитета у Сарајеву, а 2017. године стекла је звање доктора ветеринарске медицине.

Приправнички стаж обављала је у Општини Фоча, Одјељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију и у Ветеринарској амбуланти „ Animal Vet“ Рогатица.

Након положеног стручног испита основала је Ветеринарску амбуланту „Family Vet “ у Фочи.

Учествовала је на конгресима и симпозијумима, као што су „One world – One health – One vision“, „Храна, исхрана, здравље“, „Метагеномски Кохови постулати“ и многим другим.

Од марта 2022. године, постаје предсједник младих СНСД-а Фоча.

Удата, мајка једног дјетета.