Ивана Мајсторовић, рођена 25.06.1991. године у Тузли.

Основну и средњу школу је завршила у Власеници, након чега уписује Правни факултет ,,Никола Тесла“ у Београду и по занимању је дипломирана правница.

Радно искуство започиње 2016. године на административним пословима у компанији д.о.о. ,,ЕКОПЛАСТ“. 

Од 2017-2018. године запослена је у Општинској управи општине Власеница, као самостални стручни сарадник за пријем поднесака.

 Од 2018 – 2020. године обављала је послове самосталног стручног сарадника за вођење евиденција из области урбанизма и административно техничке послове Скупштине Општине.

Oд  2020-2021. године ради као стручни сарадник за правне послове у области урбанизма, грађења и стамбено-комуналне послове.

Од 2021. године па до данас обавља послове самосталног стручног сарадника за правну помоћ, персоналне послове и управљање људским ресурсима.

Активна је учесница семинара, едукација и специјалистичких курсева из области кривичног права али и тема оснаживања младих жена у политици, обука службеника за младе.

Постаје предсједница Младих социјалдемократа Власеница 2021. године, као и предсједница Комисије за питања младих Општине.

Такође је предсједница и Актива жена социјалдемократа Власеница.

Говори енглески и њемачки језик.

Поља интересовања и активизма су питање положаја жена и младих у друштву, као и питања која су важна за добробит локалне заједнице.