Рођена је 10. децембра 1972. године у Приједору.

Дипломирала је на Педагошкој академији у Бањој Луци 1994. године и стекла звање  наставника српског језика и књижевности. 

Од 1998. године запослена је у Јавној установи Oсновна школа ,,Десанка Максимовић“ у Приједору.

Радила је на пројектима Министарства просвјете и културе Републике Српске и рецензент је уџбеника Читанка за шести разред  основне школе.

Члан је СНСД-a од 2006. године. Предсједница је Актива жена СНСД-а Приједор. Удата је и мајка једног дјетета.