Гојић Даниела, рођена 10. октобра 1983. године у Босанском Новом.

Основну школу и гимназију завршила je у Новом Граду. На Филозофском факултету у Бањалуци стекла је звање Дипломирани социјални радник.

У периоду од 2008. године до краја 2020. године запослена је на пословима социјалне заштите у ЈУ Центру за социјални рад Нови Град. Од 2021. године обавља функцију директора наведене установе.

Започела је едукацију од 2021. године из Супервизије у психосоцијалном раду на Факултету политичких наука у Бањалуци.  Удата, мајка двоје дјеце.

Кроз стручни и политички ангажман у наредном периоду ће наставити  са залагањем за унапријеђење стратешких оквира и конкретних мјера које директно доприносе бољем развоју социјалне, породичне и дјечије заштите.