Рођен 07.04.1977 у Добоју.Основну и средњу школу завршио у Добоју.1995/96 служио војни
рок у ВРС.Медициснки факултет завршио 2002 године у Београду. Специјализацију из Опште
хирургије завршио 2009 године у Београду.

Магистрирао 2007 године на Медицинском факултету у Београду.Запослен од 2002 године у ЈЗУ болница Добој на хируршким одељењу.
Тренутно помоћник директора болнице за хируршке гране. Од 2018 до 2022 посланик у НС
Републике Српске.