Вишковић: Све институције у 2021. треба да се прилагоде мјерама штедње

21.12.2020 Актуелно

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић изјавио је Срни да је Влада опредјељења да 2021. буде година у којој ће све институције у Републици Српској функционисати на принципу рационализације пословања и штедње, у погледу расподјеле финансијских средстава, што је јасно исказано кроз планирање Буџета Републике Српске за 2021. годину.

Упитан да појасни закључак Владе Републике Српске о мјерама штедње који је усвојен на недавној сједници, Вишковић је нагласио да је став Владе да у наредној години посебну пажњу треба посветити јавним предузећима с циљем унапређење њиховог пословања.

Он је додао да је Влада тај став исказала и кроз именовање Радне групе за реформу јавних предузећа чији је задатак да изради Акциони план реформе чиме ће се створити претпоставке за систематичније рјешавање проблема у пословању јавних предузећа.

– Јавна предузећа треба да ускладе своје пословање са исказаним опредељењима Владе и тражи од свих јавних предузећа да финансијске планове за 2021. годину прилагоде мјерама штедње и рационализације и смање трошкове пословања за 10 одсто – нагласио је Вишковић.

Он је навео да је од ресорних министарстава затражено да изврше анализу пословања јавних предузећа која су у њиховој ресорној надлежности, те предузму мјере и активности с циљем усклађивања интерних аката, запошљавања, плата и накнада са политикама Владе.

– С циљем рационализације пословања јавних предузећа у погледу ангажовања људских ресурса, Влада Српске је става да се ново запошљавање врши тако што ће предузећа образложени захтјев доставити ресорном министарству, које ће сагледати оправданост предложеног запошљавања и о томе сачинити писано мишљење, а захтјев заједно са мишљењем доставити Влади Републике Српске на разматрање и доношење коначне одлуке – појаснио је Вишковић.

Он је додао и да су већ задужена министарства да о овом закључку упознају јавна предузећа из свог ресора како би она могла да своје планове ради финансијског пословања за 2021. годину ускладе са овим закључком Владе.

Вишковић је додао да ће очекује и од свих јединица локалне самоуправе да своје буџете планирају у складу са начелом рационализације и штедње у погледу расподјеле финансијских средстава и са максималним уштедама.

Архива