СНСД – Aнкетни одбор прекршио Устав Српске и Пословник о раду НСРС

04.07.2018 Актуелно
 
Дошло је до злоупотребе положаја и овлаштења Анкетног одбора, јер је прекорачио границе својих надлежности јасно утврђених чланом 99. Став 3. Пословника о раду Народне скупштине. У томе је предњачио предсједник Анкетног одбора Бранислав Бореновић као својеврсни политички координатор протеста групе „Правда за Давида“.
 
Очигледан циљ је покушај рушења институција Републике Српске координисан од стране руководстава ПДП-а, СДС-а, сарајевских медија и појединих страних амбасада које обезбјеђују средства.  
 
Предсједник Анкетног одбора Бранислав Бореновић дао је право лицима који нису чланови Анкетног одбора да испитују тужиоце, министра и припаднике министарства унутрашњих послова као и друга овлаштена лица и усмјеравају рад Анкетног одбора. 
 
Анкетни одбор се упустио у судске и тужилачке радње дајући чак и квалификацију кривичног дјела убиства, чиме је грубо нарушио владавину права улазећи у надлежност правосудних органа. Тиме је угрожена  уставна подјела власти на законодавну, извршну и судску. На тај начин Анкетни одбор је радио супротно правним стандардима који су темељ сваке државе.
 
Свима је јасно да је у питању намјера прибављања политичке користи, па о томе треба обавијестити надлежно тужилаштво и доставити му сву расположиву документацију да утврди да ли се  ради о кривичном дјелу злоупотребе службеног положаја од стране предсједника Анкетног одбора и чланова Анкетног одбора који су већином гласова упутили извјештај Народној скупштини.
 
 
С обзиром на упозорења Високог судског и тужилачког савјета упућена директно Анкетном одбору сходно закону о јавним тужилаштвима и закону о кривичном поступку, Анкетни одбор није имао никакво право ни овлаштење вршити истражне или друге судске радње, процјењивати и оцјењивати поступке и проведене радње тужилаштва или тужилаца у истрази и радње доказивања које су провеле овлаштене особе под надзором тужиоца. Све то је радио Анкетни одбор што је видљиво из његовог извјештаја и учешћа његових чланова у скупштинској расправи.  То упућује на потребу поступања надлежних правосудних органа за овакво кршење прописа од стране предсједника анкетног одбора и већине његових чланова.

Архива