Предсједник Српске доставио одговор Анкетном одбору

17.05.2018 Актуелно

 

Предсједник Републике је навео да је у случају смрти Давида Драгичевића ријеч о примјени Закона о полицији и унутрашњим пословима, као и процесног кривичног законодавства /Закона о кривичном поступку/ за чију примјену су задужени законом одређени органи као и правила по којима су дужни да поступају.

„Органи који поступају по наведеним законима су полицијски службеници Министарства унутрашњих послова, судови, тужилац и други учесници у кривичном поступку предвиђени законом, када поступају у кривичним стварима“, истиче се у одговору.

Предсједник Српске је нагласио да је основни задатак Министарства унутрашњих послова заштита од угрожавања Уставом утврђеног поретка и угрожавања безбједности Републике Српске, заштита живота и личне безбједности грађана, а основно право и дужност тужиоца је откривање и гоњење учинилаца кривичних дјела.

„У том смислу Вас упућујем на поменуте органе ради прикупљања информација и спознаја с циљем сагледавања свих релевантних чињеница у вези са случајем Давида Драгичевића. Истовремено Вас подсјећам да предсједник Републике дјелује искључиво у оквирима и надлежностима које су дефинисане Уставом Републике Српске а које су, поред осталих надлежности, превасходно усмјерене на представљање Републике Српске и изражавања њеног државног јединства“, нагласио је предсједник Републике.

 

Архива