Неопходно унапређење спољнотрговинске политике

22.12.2016 Актуелно

Представљајући посланицима у Народној скупштини Републике Српске Програм економских реформи за период 2017-2019. година, Цвијановићева је навела да, када је ријеч о области истраживања и иновација, акценат је стављен на унапређење научноистраживачког и иноваторског система с циљем примјењивости у привреди и значајном унапређењу конкурентности привреде.

У области која се односи на образовање и вјештине, каже премијер Српске, кључна мјера биће унапређење повезаности образовања и тржишта рада, укључујући средње школе и високошколске установе, као и кроз јачање предузетничко-иновативне компоненте у области средњег и високог образовања.

Према њеним ријечима, једна од кључних мјера у овом документу односиће се на запошљавање и повећање ефикасности тржишта рада, укључујући редефинисање улоге Завода за запошљавање с циљем додатног јачања његове посредничке улоге и ефикаснијег провођења активних мијера запошљавања, обезбјеђујући бољу повезаност послодаваца и активних тражилаца посла, те смањења неформалног запошљавања, за шта је потребно и додатно јачање нспекцијске контроле непријављеног рада.

Цвијановићева је најавила да ће се у погледу социјалне укључености, смањења сиромаштва и једнаких могућности, интензивирати активности према најрањивијим категоријама друштва.

„Пензионерска популација остаје један од приоритета и ствараће се даље претпоставке за унапређење њиховог материјалног статуса, након што је у претходном периоду обезбијеђена редовност исплате и повећање пензија.
Задржана су сва права породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца, при чему смањење броја корисника не прати и смањење планираних средстава“, истакла је премијер Српске представљајући Програм економских реформи за период 2017-2019. година у Народној скупштини.

Она је подсјетила да је Преднацрт овог документа био постављен на интернет страници Владе Републике Српске, те да су јавне расправе са свим социјалним партнерима одржане у првој половни децембра, након чега су ресорна министарства и Влада у цјелини размотрили достављене приједлоге и сугестије, креирајући након тога Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. година, који је разматран и подржан и на сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске.

 

Архива