Шпирић: СНСД против измјена и допуна закона о Правобранилаштву БиХ

09.11.2016 Актуелно

Шпирић је у дискусији о овом законском приједлогу истакао да измјене и допуне које се односе на нагодбу омогућују корупцију.

Према његовом мишљењу, правобраниоци не обављају добро свој посао, што потврђује чињеница да се повећава број правосудних пресуда против БиХ.

Шпирић сматра да на овакав законски акт није могуће амандмански дјеловати.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву БиХ усклађен са Мишљењем Министарства финансија и трезора, којим се жели олакшати грађанима остваривање њихових права, растеретити рад судова, смањити судски трошкови и остварити нове буџетске уштеде.

Архива