Додик: Српска неће пристати на уцјене СДА

26.07.2016 Актуелно

Коментаришући најаву функционера СДА да су спремни на састанак са СНСД-ом, али да као кључно питање намећу усвајање механизма координације, Додик, који је и предсједник СНСД-а, наглашава да је први човјек СДА Бакир Изетбеговић потврдио да иза састанка о којем говори СДА стоји међународна заједница.

– Нико са мном није контактирао у вези са тим састанком. Немамо никаквих проблема да разговарамо, то смо јасно поручили и премијер Републике Српске и ја. Међутим, нека нико не мисли да ћу пристати да Република Српске бу­де пот­ци­јењена и уцијењена – изјавио је До­дик за „Глас Српске“.

Додик је рекао да се о свим отво­ре­ним пи­тањима мо­же раз­го­ва­ра­ти и да је Република Српска уви­јек би­ла спре­мна на то, али да је СДА по­че­ла са уцје­на­ма.

– По­че­ли су да се по­на­ша­ју као да су они је­ди­на стран­ка у БиХ чи­је зах­тје­ве тре­ба сли­је­ди­ти. Са ме­ха­ни­змом ко­ор­ди­на­ци­је су по­ку­ша­ли да нас пре­ва­ре и све то уз ами­но­вање Са­ве­за за про­мје­не, а са­да по­прављамо оно што су они забрљали. Република Српска је дио те при­че и мо­ра да се пи­та о ме­ха­ни­зму ко­ор­ди­на­ци­је, а не да га тај­но усва­ја­ју, а он­да да на­но­во гу­би­мо вријеме и по­прављамо ства­ри – истакао је предсједник Српске.

Према његовим ријечима, СДА је та ко­ја сме­та свим до­брим ини­ци­ја­ти­ва­ма и кри­ва је за ло­шу атмо­сфе­ру, а не СНСД, јер је СДА по­ку­ша­ла да уцјењује Српску.

– То им не­ће­мо до­зво­ли­ти и то је на­ше ле­ги­ти­мно пра­во – ре­као је До­дик и до­дао да су и стран­ке Са­ве­за за про­мје­не при­зна­ле да су на ви­ше поља пре­ва­ре­не. 

Архива