Влада Српске предано ради на реформској агенди

07.04.2016 Актуелно

Цвијановићева је информисала делегацију Савјета Европе да је Влада Српске усвојила извјештај о реализацији Акционог плана Републике Српске за спровођење Реформске агенде, те нагласила да Агенда и Акциони план Српске предвиђају спровођење активности у шест области.

Она је рекла да се највећи дио реформског посла одвија на нивоу ентитета, те да је изузетно важно што владе Републике Српске и Федерације БиХ добро сарађују, заједнички утврђују приоритете и раде на хармонизацији ентитетских прописа с циљем стварања бољег пословног и општег амбијента.

На састанку је указано на неопходност што хитнијег усвајања коначног механизма координације, реформе правосудног система, као предуслова за даље кретање БиХ ка ЕУ интеграцијама.

У том контексту, Цвијановићева је истакла да је процес интеграција комплексан, али да се, ако се донесе адекватан механизам координације који верификује уставну структуру и који је прихватљив за све, може говорити о организованом кретању ка ЕУ, а у оквиру тога о организованом стварању правног амбијента.

„Европски пут подразумијева адекватну координацију, корелацију и интеракцију различитих нивоа власти, које располажу различитим овлаштењима у процесу европских интеграција“, рекла је Цвијановићева.

Делегација Секретаријата Савјета Европе, коју предводи замјеник директора за политичка питања Данил Кошабо, борави у БиХ у мониторинг мисији ради припреме извјештаја Савјета Европе за БиХ.

Архива