Цвијановић: Циљ стабилна и просперитетна РС

17.12.2014 Актуелно

„Влада морати одговорити на бројне изазове, рјешавати многе проблеме, радити паралелно на институционалном јачању Републике Српске и њене политичке и економске позиције“, рекла је Цвијановићева представљајући експозе посланицима у парламенту Српске.

Она је подсјетила да је приликом састављања претходне Владе рекла да ће Влада системске мјере комбиновати са краткорочним.

„То смо и чинили, како у области пољопривреде стварајући услове за стимулисање домаће производње, откупа домаћих производа и прерађивачке активности, тако и у области привреде у ширем смислу у циљу очувања постојећих или отварања нових радних мјеста“, каже Цвијановићева.

Према њеним ријечима, мало ко је помињао да је Српска једина у регији смањила незапосленост и повећала запосленост.

„Знамо да то није довољно, али знамо и колико је важан сваки помак, ма како се малим чинио. Мало ко је помињао и да смо, за разлику од нашег окружења, свели давања у пољопривреди на текуће обавезе, а измирили сва дуговања из претходних година“, навела је Цвијановићева.

Она је нагласила да ће и нова Влада наставити са таквом подршком, али да ће бити све више системског, а све мање интервентног карактера.

Цвијановићева је напоменула да је, упркос економској кризи, Влада наставила реализацију планираних и започетих пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре, енергетских објеката, студентских домова, вртића, школа, факултета, те да је обезбиједила информатичку опрему за школе, боље материјалне услове за рад полиције. Цвијановићева напомиње да ће такав бити и однос нове Владе.

Мандатар за састав Владе Српске истакла је да су повећане плате и пензије, а да при том није угрожено функционисање буџета, нити да се ушло у групу високозадужених или ризично задужених земаља.

„Укупно повећање пензија које је обезбиједила Влада коју сам водила износиће од јануарске пензије 10,5 одсто, а повећање смо вршили у неколико корака, управо водећи рачуна да не угрозимо цјелокупан систем. Даље побољшање материјалног статуса пензионера остаје циљ и нове Владе“, каже Цвијановићева.

Она је подсјетила да су повећане породичне и личне инвалиднине и обезбијеђено веће запошљавање дјеце погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца, а да ће тако наставити и нова Влада.

„Успјели смо да, упркос кризи, приведемо крају и програм стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида“, наводи Цвијановићева.

Она је напоменула да су задржани најнижи трошкови студирања у односу на регију, при чему су трошкови школарине, смјештаја и исхране студената у Републици Српској вишеструко нижи у односу на окружење, што ће остати опредјељење Српске и у наредном периоду.

Цвијановићева каже да је почетком ове године обезбијеђено растерећење привреде увођењем неопорезивог дијела дохотка, дефискализацијом малих предузетника, а додатно растерећење планирано је већ у 2015. години.

„Интервенисали смо у привредној сфери и кад је ријеч о очувању или реактивирању радних мјеста, као што је то случај са фабриком жБирач-Алуминаж, РАОП, жТехнички ремонтж Батунац или жФабрика дуванаж Бањалука. Успоставили смо најмодернију и најбржу регистрацију привредних субјеката у регији, а остаје да се ријеши питање отварања нових фирми у случају неизмирених обавеза у ранијем предузећу“, подсјећа Цвијановићева.

Она је рекла да је Влада била прва у регији која је након катастрофалне поплаве, која је „однијела“ годишњи буџет, обезбиједила конкретну помоћ становништву и привреди.

„Више од 80 милиона КМ дато је поплављеним домаћинствима путем платних картица у оквиру програма жОбнова Српскеж, а модел помоћи који је укључио Владу, односно Фонд солидарности, привредне субјекте, банке и поплављено становништво, многи су окарактерисали као најбољи. Први смо донијели и сет мјера за помоћ привреди“, каже мандатар за састав Владе Српске.

Она је у експозеу навела да је Република Српска у 2013. години забиљежила раст реалног БДП-а од 1,9 одсто, а у овој години оствариће раст око један одсто, без обзира на катастрофалне поплаве које су погодиле Српску.

Цвијановићева је нагласила да спољнотрговинска размјена има сталну тенденцију раста.

Она је упозорила да незапосленост остаје велики проблем, иако број незапослених има опадајући тренд.

„Анкетна стопа незапослености у овој години износи 25,7 одсто, што је за 1,3 одсто мање у односу на 2013. годину, а према пројекцијама Међународног монетарног фонда, стопа незапослености наставиће да се смањује“, појаснила је Цвијановићева.

Она је напоменула да је просјечна плата у од јануара до септембра ове године већа за два одсто у односу на просјечну нето плату исплаћену у 2013. години.

„Повећање плата забиљежено је у свим областима изузев грађевинарства, финансијских дјелатности и осигурања“, закључила је Цвијановићева.

Цвијановић: Циљ изградња стабилне економије

Мандатар за састав Владе Републике Српске Жељка Цвијановић рекла је данас у Бањалуци да ће најважнији циљ нове владе у наредном четворогодишњем периоду бити изградња стабилне економије са позитивном стопом привредног раста, који обезбјеђује дугорочни раст животног стандарда грађана и повећање запослености.
Цвијановићева је навела да ће кључне реформске области нове Владе бити политика подршке опоравку привреде и новом привредном расту, реформа јавног сектора, фискална консолидација и европске интеграције.

„Наш циљ је да, реализацијом планираних политика и реформи, изградимо ефикаснију и ефективнију јавну управу, која ће пружати квалитетније и брже услуге грађанима, уз нижу жцијену коштањаж. Уједно, да додатном фискалном дисциплином, унапређењем процеса наплате свих јавних прихода и појачаном контролом трошења јавних средстава, обезбиједимо уштеде у јавној потрошњи, а тиме и додатне изворе за подршку привреди“, рекла је Цвијановићева представљајући експозе посланицима у парламенту Српске.

Она је нагласила да ће бити обезбијеђена додатна подршка привреди и повећање запослености у реалном сектору, растерећењем привреде, укидањем парафискалних давања, те растерећењем рада на новозапослене раднике.

„Реформама на тржишту рада желимо постићи већу флексибилност тржишта и повећање продуктивности рада у свим областима“, каже Цвијановићева.

Мандатар за састав Владе Републике Српске је нагласила да ће борба против криминала и корупције бити приоритет у раду Владе.

„Када је ријеч о европским интеграцијама, имамо јасан став о провођењу одлуке Европског суда за људска права у случају жСејдић и Финциж и о успостављању механизма координације, те уопште о кретању БиХ ка ЕУ. Обезбиједићемо даље унапређење високог, али и средњег образовања, да бисмо планским образовањем и квалификацијама у складу са потребама тржишта рада дошли до извјеснијег запослења, а тиме и веће стопе запослености“, рекла је Цвијановићева.

Она је напоменула да ће се Влада Српске са посебном пажњом односити према омладини, пензионерима, особама са инвалидтетом и борачким категоријама.

Цвијановићева је навела да се реализацијом планираних политика жели обезбиједити додатна економска, фискална и финансијска стабилност Републике Српске, а тиме и дугорочно побољшање положаја свих категорија друштва.

„Те реформске политике подразумијевају фискално и структурно прилагођавање и сигурно је да ће неке од њих, краткорочно посматрано, бити веома рестриктивне, а неке мјере непопуларне, али оне немају алтернативу и мораће се одлучно проводити ако желимо да створимо услове за бржи привредни раст, повећање запослености и стандарда становништва“, додала је Цвијановићева.

Цвијановић: Подршком привреди до њеног растерећења

Политика подршке привреди има за циљ њено растерећење, стварање повољнијих услова за пословање и реформу тржишта рада, што ће омогућити веће запошљавање и већи привредни раст, који је основа за бољи животни стандард грађана, истакла је мандатар за састав Владе Републике Српске Жељка Цвијановић.
„Свјесни смо да ће провођење мјера за опоравак и нови раст привреде бити најважнији и најтежи задатак нове владе. Без привредног раста дугорочно нећемо успјети у потпуности консолидовати јавне финансије, нити провести реформу јавног сектора“, рекла је Цвијановићева представљајући данас експозе посланицима у парламенту Српске.

Она је нагласила да ће основне мјере за опоравак привреде и подстицај привредног раста бити реализоване стимулативном пореском политиком, растерећењем и побољшањем ликвидности привреде.

„Мјере ће бити реализоване и јавним инвестицијама, реформом тржишта рада, побољшањем економског и социјалног положаја радника, унапређењем стечајног поступка и политике у пољопривреди“, појаснила је Цвијановићева.

Према њеним ријечима, у оквиру подршке привреди, Влада ће и у 2015. години задржати стимулативну пореску политику, односно најниже пореске стопе у домену директног опорезивања имовине и доходака грађана и привредних субјеката.

„Растерећење привреде провешћемо првенствено кроз растерећење обавеза за рад за новозапослене раднике на одређени временски период. Очекујемо да ће ово мотивисати предузећа да запосле нове раднике, уз смањење обавеза према Републици за новозапослене“, каже Цвијановићева.

Она је навела да ће у 2015. години Влада реализовати пројекат успостављања регистра свих „парафискалних“ давања, који је започет у овој години, а обустављен због поплава.

„У регистру ћемо евидентирати сва давања која су регулисана законима и другим прописима, а представљају приход буџета Републике, општина и градова, фондова и других корисника јавних прихода“, додала је Цвијановићева.

Она каже да ће с обзиром да је значајан број привредних субјеката у овој години поднио захтјев за измирење укупног пореског дуга до краја године, уз законску могућност отписа обрачунате камате, бити измијењен Закон о посебним начинима измирења пореског дуга како би привредним субјектима оставили ову могућност и у првом полугодишту 2015. године.

„Донијећемо и закон о роковима измирења новчаних обавеза, у коме ћемо јасно прецизирати рокове плаћања обавеза, како би побољшали ликвидност привреде. Са истим циљем, проводићемо и Закон о јединственом систему за мултилатералне компензације и цесије, чија је примјена због захтјевних припремних активности изостала у 2014. години“, каже Цвијановићева.

Она је навела да ће Влада Српске, посредством Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ, покренути иницијативу за измјене Закона о порезу на додату вриједност, с циљем продужења рока за плаћање ПДВ-а, у складу са захтјевима пословне заједнице.

Цвијановићева је прецизирала да ће енергетски сектор наставити да буде једна од кључних полуга економско-привредног развоја Републике Српске.

„С тога ће Влада пружати континурану подршку реализацији започетих енергетских пројеката. Изградња ТЕ ‘Станари’ и планирана изградња ТЕ ‘Угљевик’ три тренутно представљају највеће инвестиције у региону“, нагласила је Цвијановићева.

Она је напоменула да ће се наставити и са реализацијом започетих пројеката у области хидроенергетике, попут изградње ХЕ Мрсово, ХЕ Дабар, ХЕ Улог и Бочац два.

„Само у 2015. години реално је очекивати завршетак изградње око 12 малих хидроелектрана и почетак изградње још најмање њих 10. У сфери осталих обновљивих извора енергије, у наредном периоду, пустићемо у функцију први вјетропарк у Републици Српкој – Вјетропарк Трусина“, рекла је Цвијановићева.

Она је истакла да ће у области саобраћајне инфрструктуре, уз изграђени аутопут Бањалука – Градишка, бити завршена и изградња аутопута Бањалука – Добој.

„То су два приоритетна правца у оквиру пројекта жИзградње мреже аутопутева у Републици Српскојж који нас повезују са европским коридорима, односно са западом и југоистоком Европе. Наш циљ остаје изградња моста на ријеци Сави код Градишке, али тај пројекат зависи од Хрватске, односно њене упућености на средства ЕУ“, додала је Цвијановићева.

Она је најавила да ће се радити и на изградњи аутопута на Коридору Пет це, који је један од најважнијих пројеката саобраћајне инфраструктуре у Југоисточној Европи.

„У оквиру пројекта изградње мреже аутопутева у Републици Српској, воде се преговори са кинеским партнерима за изградњу аутопута на дионици Гламочани – Бањалука – Мркоњић Град – Млиниште чиме се обезбјеђује наставак аутопута Градишка – Бањалука у правцу југа“, рекла је Цвијановићева.

Према њеним ријечима, у оквиру кључних капиталних инвестиција у здравственом сектору наставиће се пројекат реконструкције и опремања Универзитетске болнице Клиничког центра Бањалука и обезбједити средстава за реализацију пројекта изградње болнице у Добоју и Источном Сарајеву, те реконструкција и санација болница у Зворнику, Приједору и Требињу.

У области рада и запошљавања, наводи Цвијановићева, Влада ће дијалогом и сарадњом са социјалним партнерима радити на стварању повољног амбијента за привређивање, унапређење колективног преговарања, остваривање и заштиту права запослених конвенционалним и алтернативним методама рјешавања спорова.

„Влада ће жводити биткуж за свако радно мјесто кроз програме подршке привреди или креативније програме запошљавања како би средства намијењена за ову сврху имала јасно прецизиран циљ“, појаснила је Цвијановићева.

Она је рекла да ће Влада у сарадњи са Савезом синдиката и Унијом удружења послодаваца активно радити на повећању најниже цијене рада, с циљем побољшања економског и социјалног положаја радника.

Цвијановићева у експозеу наводи да ће бити извршено реформисање и иновирање правног оквира уређења области рада. „Израдићемо и нови закона о државним службеницима, како би се постигла већа ефикасност и одговорност адмнистрације, али и већа флексибилност, између осталог, и кад је ријеч о премјештају и мобилности кадрова“, истиче Цвијановићева.

„Увешћемо и институт бруто плате, како би мотивисали и подстакли раднике да се брину за своју бруто плату, односно, да буду заинтересовани и за уплату доприноса, јер ће им то бити основица за обрачун пензије, када испуне услове за пензионисање“, наглашава она.

Према њеним ријечима, у циљу утврђивања реалне понуде радне снаге на тржишту рада, биће обезбијеђено да се евиденције незапослених лица из Завода за запошљавање, који су на евиденцији због здравственог осигурања, воде у Фонду здравственог осигурања, јер не чине активну понуду радне снаге.

„Донијећемо нови закон о стечајном поступку, којим ће се на другачији и ефикаснији начин уредити контрола и надзор над радом стечајних управника, а у циљу обезбјеђења услова за стварање доброг пословног амбијента и ефикасније спровођење стечајног поступка, као и ефикасније реорганизације привредних друштава и транспарентнијег намирења стечајних повјерилаца“, каже Цвијановићева.

Она је напоменула да ће у оквиру секторских политика Владе, пољопривреда бити у врху приоритета и биће у функцији развоја привреде, због могућности да се кроз пољопривредну производњу најбрже и најефикасније искористе расположиви природни ресурси, створи нова вриједност и сировинска основа за развој индустрије и других привредних грана, али и зато што се кроз развој пољопривреде доприноси развоју руралних подручја.

„Развој сектора пољопривреде видимо кроз обезбјеђење стабилности дохотка и повећање обима, продуктивности, степена тржишности и финализације пољопривредне производње, ослањање на одрживо коришћење природних ресурса, и уравнотежен рурални развој“, додала је Цвијановићева.

Она је најавила да ће у току 2015. године у складу са будућим планом развоја пољопривреде и руралних подручја 2015 – 2020. године, дефинисати и вишегодишњи буџетски оквир за реализацију мјера финансијске подршке аграрном и руралном развоју доношењем закона о подстицајима, којим се утврђују главни правци усмјеравања средстава подршке.

Архива