СДС против Владине помоћи грађанима

15.08.2014 Актуелно

 Очигледно је да управо они који су били против Владине подршке грађанима Српске и даље не желе погледати истини у очи, јер се у тим подацима може видјети колико је ко имао штете, колико је издато ваучера и коме.

Управо ти који не желе помоћи, нити сагладати чињенице, били су најгласнији током расправе о сету Владиних мјера у Народној скупштини и покушавају и даље оспорити процес који је многима у Републици Српској помогао да обнове своју поплавама девастирану једину имовину.

Заборавља се и чињеница да је цјелокупан процес избора пословних субјеката код којих се може извршити куповина робе или услуга за електронске платне картице, као и договор у вези са роковима и условима, обављен у оквиру Привредне коморе. На основу њихових сугестија Влада је припремила уговоре које су потписали сви заинтересовани.

Влада Републике Српске је управо на иницијативу предузећа заинтересованих да своја дуговања уступе банкама, уз посредовање Привредне коморе договорила са банкама моделитете за откуп потраживања привредних субјеката према Фонду солидарности.

Према договореном, предузећа могу добити средства оног момента када доставе фактуру Фонду солидарности.

Средства Фонда солидарности троше се у складу са Одлукама које донесе ово тијело, а у којем, између осталог, сједе бирани представници Српске демократске странке.

Архива