Буџет и економска политика ће растеретити привреду

24.11.2013 Актуелно

 

У вези са изнесеним желимо обавјестити јавност и грађане Републике Српске, да ова прича и наводи СДС не стоје.

Ребаланс Буџета Републике Српске упућен је у процедуру, између осталог и због повећања плата до којих је дошло у овој години, што СДС свјесно прећуткује.

Буџет Републике Српске и Економска политика су усаглашени са социјалним партнерима, а ова два документа садрже низ мјера за растерећење привреде као што су увођење неопорезивог дијела плате радника у Републици Српској, чиме се држава свјесно одриче одређеног дијела прихода а у циљу задржавања радних мјеста.

Република Српска једина земља која није повећавала пореске стопе читав низ година кризе, нити је уводила нове порезе, а то су мјере за којим су посегнуле земље у окружењу.ММФ је констатовао да је када је ријеч о Буџету и Економској политици за наредну годину, показан максимално одговоран приступ код планирања за наредну годину, те никако не стоји чињеница да је он изборни, како то наводи СДС.

Представници СДС-а су заборавили да је за вријеме, док су њени представници вршили власт, ови документи су пролазили хитном процедуром кроз Народну скупштину Републике Српске. Такође , СДС свјесно прећуткује, а када већ говори о социјалним давањима , да јединице локалне самоуправе у којима СДС врши власт не измирују социјална давања, да се незаконито отпуштају радници, да се неке од тих Општина задужују мимо законских процедура.

Ова Влада Републике Српске је одговорна Влада, која обезбеђује несметано функционисање и рад институција, правовремено измирење кредитних обавеза, плата и пензија.

Непотребно је да СДС прича о било каквој одговорности, јер тај појам уопше није спојив са СДС, а грађани Републике Српске то добро знају.

 

 

Архива