Радмановић: СНСД има већину за смјену кадрова СДС-а

20.10.2013 Актуелно

Радмановић је на данашњој конференцији за новинаре у Бањалуци рекао да Шаровић неће бити смијењен због пројекта „Средња Дрина“, како су спекулисали поједини медији, већ да је разлог за то споразум СНСД-а и СДС-а о заједничком дјеловању на нивоу БиХ, који је СДС „изиграо“.

Радмановић је истакао да је СДС искористио тај споразум за постизање својих кадровских рјешења, док је сав терет у институцијама БиХ остављен СНСД-у.

„СНСД ће након смјене кадрова СДС-а у Савјету министара БиХ преузети сав терет одговорности за вођење политике Републике Српске у заједничким институцијама БиХ“, поручио је Радмановић

Сарајевски политички круг блокира приближавање Европској унији

Процес приближавања Европи треба бити обостран

Промјенe Устава БиХ, која би омогућила искорак према Европској унији, нема због сарајевског политичког круга који жели да добије више него што је могуће, рекао је данас у Бањалуци предсједник Извршног одбора Главног одбора Небојша Радмановић.

Радмановић је, на редовној конференцији за новинаре у Прес центру Главног одбора, истакао да је Република Српска показала жељу за договором.

„Стални проблем БиХ у последњих 18 година јесте промјена Устава. Ова промјена је иницирана од стране разних политичких кругова из Сарајева, уз подршку међународне заједнице и она је оптеретила БиХ у протекле двије године. Поново, по ко зна који пут, није било резултата. Резултата нема захваљујући сарајевском политичком кругу који не зна шта хоће или хоће нешто више него што је могуће да добије“, истакао је Радмановић.

Радмановић, који је и члан Предсједништва БиХ из Републике Српске, рекао је да је жалосно што се не може доћи до промјене једне реченице у Уставу БиХ.

„Република Српска, на челу са Савезом независних социјалдемократа, била је потпуно умјерена, показала жељу да се договара, показала жељу за компромисом и рекла испод чега не може да иде. Нажалост, дио политичких партија из ФБиХ је показао потпуне разлике које постоји међу њима и немогућност да се договори, а данас имамо неке нове приједлоге који су мимо онога  што је договарано у Бриселу. Жалосно је што нисмо успјели да договоримо промјену једне реченице у Уставу која би нам можда омогућила да направимо искорак према Европској унији“, нагласио је Радмановић.

Предсједник Извршног одбора Главног одбора је указао да је процес приближавања Европској унији обостран и да се стиче утисак да ЕУ није спремна да пређе Дунав и Саву.

„Није сигурно да би из Европе,  да смо дошли до промјене Устава, обезбиједили БиХ нови искорак. Када се погледа посљедњи извјештај Европске комисије о напретку БиХ и региона, није тешко закључити да сада екипа у Европској комисији не познаје Балкан у цјелини, а посебно БиХ и да не показује никакву жељу за даљим проширењем Европске уније“, нагласио је Радмановић.

Небојша Радмановић је упозорио да због свега овога, постоји могућност да у овом дијелу Балкана побиједе еуроскептици.

„И ми и ЕУ губимо енергију на питању проширења и питање је само када ће на Балкану побиједити еуроскептици. У овом моменету нема напретка не само нас, него ни Европе према овом простору. По мом мишљењу процес је обостран и ја остајем код тезе да Европа није спремна да пређе Саву и Дунав и да направи корак према пориширењу на Балкан. 17 милиона људи који живе на Балкану и који су Европљани, нису предмет интересовања осталих 400 милиона Европљана и не показује се никаква жеља за проширењем“, закључио је Радмановић.

Неће бити ванредних избора у Српској

Прeдсjeдник Извршнoг oдбoрa Глaвнoг oдбoрa СНСД-a Нeбojшa Рaдмaнoвић изjaвиo je дa нeћe бити вaнрeдних избoрa у Рeпублици Српскoj, кoje je трaжиo СДС, вeћ ћe сe oни рeдoвнo oдржaти у oктoбру нaрeднe гoдинe нa свим нивoимa у БиХ.
„To je пoтпунo смиjeшaн пoтeз и jeднa дeмaгoшкa причa СДС-a, jeр сe нигдje у свиjeту нe рaсписуjу вaнрeдни избoри у гoдини кaдa сe oдржaвajу рeдoвни“, рeкao je Рaдмaнoвић нa дaнaшњoj кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe у Бaњaлуци.

Рaдмaнoвић кaжe дa у СДС-у знajу дa тo ниje мoгућe прoвeсти, aли и дa je СНСД пoтпунo спрeмaн нa избoрe у свaкoм мoмeнту, кao и дa сe стрaнкa спрeмa зa oдрeђeни брoj лoкaлних избoрa.

Oн je пoдсjeтиo дa у oвoм мoмeнту Избoрни зaкoн БиХ нe oмoгућaвa дa сe рaспишу избoри у БиХ. „Aпeлуjeм нa свe у БиХ кojи o тoмe oдлучуjу дa штo je мoгућe приje дoђу дo рjeшeњa у Избoрнoм зaкoну, кaкo бисмo мoгли oдржaти рeдoвнo избoрe у oктoбру 2014. гoдинe“, истaкao je Рaдмaнoвић

Архива