Влада затражила мандате директора на располагање

17.03.2013 Актуелно

Предсједница Владе Републике Српске Жељка Цвијановић изјавила је на конференцији за новинаре да је, у вези с овом тачком дневног реда, Влада Републике Српске донијела сљедећи закључак.

Влада Републике Српске тражи од директора, замјеника директора и извршних директора у јавним предузећима, јавним фондовима, јавним установама, управама, управним организацијама и агенцијама. да у року од 7 дана ставе на располагање Влади Републике Српске, свој мандат. Овај захтјев ће аутоматски подразумијевати и стављање на располагање мандата чланова надзорних и управних одбора у субјектима из предходног става.

Влада Републике Српске ће у наредном периоду извршити свеобухватну анализу стања у свим наведеним субјектима и областима и у складу са утврђеним стањем предузети одговарајуће мјере (кадровском, организационом и функционалном смислу, у смислу законских рјешења и процедура).

За  реализацију овог закључка у дијелу који се односи на  јавна предузећа, јавне установе, управе, управне организације и агенције који се налазе у саставу министарстава  задужују се ресорна министарства, а за остале Генерални секретаријат Владе Републике Српске.

Закључак ступа на снагу даном доношења.

„У питању је оно што смо најавили, а то је приоритетна анализа у свим секторима. Ово није политичка хајка, јер цијенимо да треба да се уђе у савки сектор и да се направи инвентура стања. При томе смо свјесни да министри сносе одговорност за свој дио рада, као и да свако други, у систему, и ван система треба да буде одговоран за свој дио посла“, рекла је премијерка Цвијановић.

Према њеним ријечима, анализа, која ће бити спроведена у наредним седмицама ће показати какве ће бити и мјере Владе, а о чему ће јавност бити благовремено обавијештена.

Предсједница Владе Републике Српске Жељка Цвијановић саопштила је да је Влада, на данашњој сједници, разматрала стање у сектору пољопривреде, у вези са дијелом нереализованих субвенција за пољоприврдне произвођаче у 2012. години.

„Једногласно је донесен закључак да ће се, до краја марта, изнаћи начин за испуњавање ове обавезе према пољопривредницима, а односе се на 2012. годину и 28 милиона КМ. Цијенећи да ће то бити веома важно за њих и да ова дуговања треба сада да буду у функцији производње, Влада је одлучила да се приоритетно усмјери на испуњавање ове обавезе, чак и по цијену да се неке друге обaвезе ставе у други план“, рекла је премијерка Цвијановић.

Влада Републике Српске данас је разматрала и извршења Буџета и финансијских обавеза за период 01.01-01.03.2013.година, те прихватила Амандман на Приједлог закона о измјени и допуни Закона о приватизацији државног капитала у предузећима, који је упутила на разматрање Народној скупштини Републике Српске

Архива