Одборничка листа за Општину Столац

03.09.2012 Локални избори 2012

СТОЛАЦ

одборничка листа

1 Ивковић Далибор
2 Солдо Станка
3 Ђого Недељко

Архива