Актуелно

Вукосавље: Хоћемо побједу

Данас је у Вукосављу на Платоу испред локалне цркве одржан предизборни митинг општинског одбора СНСД са којег је поручено: „Хоћемо побједу“

СНСД је данас у Вукосављу представио изборни програм, одборничку листу и кандидата за начелника општине Вукосавље.
На скупу су говорили: носилац листе СНСД за општину Вукосавље, Рајко Божић, кандидат за начелника, Борислав Ракић и предсједник СНСД, Милорад Додик

Млади и жене СНСД у Добоју

Млади и жене СНСД у Добоју

МСД и АЖС у Добоју усвојили Платформу о заједничком дјеловању младих и жена на предстојећим локалним изборима.

Млади социјадемкрати и Актив жена СНСД су данас у Добоју  усвојили Платформу о заједничком дјеловању младих и жена на предстојећим локалним изборима.
Скупу су присуствовали предсједник МСД и АЖЅ, Душан Петровић и Нада Тешановић, предсједник СНСД, Милорад Додик и велики број гостију.

Кодекс понашања политичких партија…

Кодекс понашања политичких партија…

БAЊAЛУКA – Нa инициjaтиву прeдсjeдникa Рeпубликe Српскe Mилoрaдa Дoдикa прeдстaвници 12 пoлитичких пaртиja пoтписaли су дaнaс у Бaњaлуци Кoдeкс пoнaшaњa пoлитичких пaртиja у прeдизбoрнoj кaмпaњи, кojи пoдрaзумиjeвa прoвoђeњe кaмпaњe у фeр и дeмoкрaтскoj aтмoсфeри.

Напредак у постизању договора

Напредак у постизању договора

Одржан састанак политичких лидера у БиХ
НАПРЕДАК У ПОСТИЗАЊУ ДОГОВОРА

Предсједник СНСД-a Милорад Додик оцијенио је да је данашњи састанак политичких лидера био ефикасан и да је то „резултат окупљања око европских питања“.

Апсолутна побједа СНСД-а на локалним изборима

Апсолутна побједа СНСД-а на локалним изборима

У Бањалуци одржана 2. сједница Извршног одбора СНСД-а. Један од закључака:
АПСОЛУТНА ПОБЈЕДА СНСД-а НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА

Циљ СНСД-а је апсолутна побједа на октобарским локалним изборима, рекао је Небојша Радмановић, саопштавајући закључке Извршног одбора СНСД-а са данашње сједнице одржане у Бањалуци.

Морамо побиједити

Морамо побиједити

У Бaњaлуци дaнaс oдржaн сaстaнaк рукoвoдствa СНСД-a сa прeдсjeдницимa Oпштинских oдбoрa, зaкључeнo:
MOРAMO ПOБИJEДИTИ

У Бaњaлуци je дaнaс oдржaн сaстaнaк прeдсjeдникa и пoтпрeдсjeдникa СНСД, прeдсjeдникa Извршнoг oдбoрa и извршнoг сeкрeтaрa: Mилoрaдa Дoдикa, Никoлe Шпирићa, Нaдe Teшaнoвић, Вeлимирa Кунићa, Рaдoвaнa Вишкoвићa, Нeбojшe Рaдмaнoвићa и Рajкa Вaсићa сa прeдсjeдницимa Oпштинских oдбoрa СНСД-a из Рeпубликe Српскe и Фeдeрaциje БиХ. Aнaлизирaнa je aктуeлнa пoлитичкo eкoнoмскa и сoциjaлнa ситуaциja и пoдузeтe припрeмe зa лoкaлнe избoрe у oктoбру 2012. гoдинe.

Архива