Рођен 1974. године у Градишци.
Дипломирани економиста, радио на мјесту референта за царинске послове у међународној
шпедицији у Градишци.

Тренутно запослен у Водоводу у Градишци, а поред тога бави се
и пољопривредном производњом. Значајне резултате постиже и као Предсједник Савјета
Мјесне заједнице Горњи Подградци.

Члан СНСД-а од 1997. године. Одборник у скупштини Града Градишка.
Ожењен, отац троје дјеце.
Живи у Горњим Подградцима.