Мануела Рађевић – Јокић, рођена  2.10.1982. године у Новој Градишци.

На Филозофском факултету Универзитета у Банјој  Луци 2006. године завршила Учитељски студиј и стекла звање професор разредне наставе, а 2015. године звање магистар разредне наставе.

Основну и средњу школу завршила у Српцу.

Од 2007. године запослена у ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Српцу, на позицију директора школе именована од априла 2021. године.

Ангажована и као виши асистент на предмету Методика наставе математике у Банјој Луци.