Предсједница Српске донијела двије уредбе

14.05.2020 Актуелно

– Уредбу са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске.

– Уредбу са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2.

Наведене уредбе ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.

Архива