Закључци Републичког штаба за ванредне ситуације

29.04.2020 Актуелно

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о ограничењу и забрани кретања на територији Републике Српске у дане првомајских празника

1. У циљу спречавања ширења болести изазване новим вирусом корона (Ковид-19), у Републици Српској, наређује се забрана кретања на територији Републике Српске у периоду:

1) од петка 01.05.2020. године у 12.00 часова до суботе 02.05.2020. године у 05.00 часова,

2) од суботе 02.05.2020. године у 12.00 часова до недјеље 03.05.2020. године у 05.00 часова и

3) од недјеље 03.05.2020. године у 12.00 часова до понедјељка 04.05.2020. године у 05.00 часова.

2. Забрана из тачке 1. овог закључка не односи се на:

1) здравствене раднике који су на задатку,

2) лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ,

3) припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који су на задатку,

4) друге припаднике агенција за провођење закона и организација која врше јавна овлашћења, који су на задатку,

5) лица којима послодавац изда потврду о потреби кретања због несметаног обављања процеса рада од мјеста становања до мјеста рада,

6) лица којима Министарство унутрашњих послова Републике Српске изда дозволу за кретање и

7) на домаће и стране превознике који врше превоз ствари у друмском саобраћају уз предочавање доказа о вршењу превоза (потврда о потреби кретања, потврда о ангажовању возача, међународни товарни лист-ЦМР, отпремница, путни налог).

3. За реализацију овог закључка задужује се Министарство унутрашњих послова.

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о исплати једнократне новчане помоћи полицијским службеницима

1. Републички штаб за ванредне ситуације се упознао са Информацијом Министарства унутрашњих послова о посебно отежаним условима рада полицијских службеника који су радили у периоду од 15.03. до 15.04.2020. године, а који су проузроковани појавом вируса корона, као и са предложеним закључком да се сваком полицијском службенику који је у наведеном периоду радио најмање три седмице исплати једнократна новчана помоћ у износу од 1.000 КМ.

2. Предлаже се Фонду солидарности за обнову Републике Српске да у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, а имајући у виду разлоге наведене у тачки 1. овог закључка омогући исплату једнократне новчане помоћи за сваког полицијског службеника у износу од 1.000 КМ.

3. Задужује се Министарство унутрашњих послова да Фонду солидарности за обнову Републике Српске достави списак полицијских службеника који испуњавају услове за исплату једнократне новчане помоћи из тачке 2. овог закључка.

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о обиљежавању историјских догађаја за вријеме ванредног стања.

1. Историјски догађаји за вријеме ванредног стања обиљежиће се на сљедећи начин:

1) „Егзодус Срба из Западне Славоније 1995. године“, биће обиљежен у Градишци, 1. маја 2020. године, полагањем вијенца и цвијећа, на спомен-плочу код Цркве Пресвете Богородице, уз присуство минималног броја представника институција Републике Српске и представника града Градишка (без присуства грађана),

2) „Страдање припадника ЈНА у Сарајеву – Добровољачка улица“, биће обиљежено 3. маја 2020. године, на војничком гробљу у Миљевићима, полагањем вијенца и цвијећа, уз присуство минималног броја представника институција Републике Српске и представника града Источно Сарајево и општина (без присуства грађана),

3) „Дан побједе над фашизмом“, биће обиљежен на Тргу палих бораца у Бањалуци, 9. маја 2020. године, полагањем вијенца и цвијећа на споменик погинулим борцима из НОР-а, уз присуство највиших званичника Републике Српске и Амбасаде Руске Федерације у БиХ (без присуства грађана).

2. За реализацију овог закључка задужује се Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о допуни Закључка о спровођењу и организовању мјере обавезног карантина за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (Ковид-19) у Републици Српској

  1. 1. У Закључку о спровођењу и организовању мјере обавезног карантина за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (Ковид-19) у Републици Српској, број: 07-11/20 од 23.03.2020. године и 16-1/20 од 06.04.2020. године послије тачке 3а. додаје се нова тачка 3б. која гласи:

„3б. Изузетно од тачке 3. овог закључка Републичка управа за инспекцијске послове неће издати рјешење о смјештају у карантин за држављане Босне и Херцеговине и Републике Српске и држављане сусједних држава који улазе или излазе из Републике Српске ради обављања пољопривредних радова на земљишту чији су власници односно посједници, а који су дужни приликом уласка и изласка из Републике Српске надлежном инспектору на граничном прелазу на територији Републике Српске, поред идентификационог документа предочити доказ да су власници односно посједници пољопривредног земљишта чије обрађивање је разлог за улазак, односно излазак из Републике Српске.“

2. За реализацију овог закључка задужује се Републичка управа за инспекцијске послове.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Архива