Мрежа за оживљавање производне дјелатности

12.12.2017 Актуелно

 

Представљајући приједлог овог документа посланицима у Народној скупштини Републике Српске, Цвијановићева је истакла да се реструктурисањем привредних друштава настоји обезбиједити покретање/оживљавање производње, повећање обима индустријске производње и запослености у овим привредним друштвима.

Кад је ријеч о финансијском тржишту, каже она, биће настављене активности које се односе на увођење строжих бонитетних захтјева банкарског пословања и уређење поступка реструктусирања банака, при чему је доношењем Закона о банкама Републике Српске и измјенама Закона о Агенцији за банкарство Српске већ извршено значајно усклађивање са прописима ЕУ, а пројекат јачања банкарског сектора проводи се у сарадњи са Свјетском банком кроз пет компоненти.

Говорећи о трансформацији затворених у отоворене инвестиционе фондове, Цвијановићева каже да ће ова активност бити окончана крајем 2018. године.

Програмом економских реформи у наредном трогодишњем периоду предвиђен је и наставак активности на унапређењу пословног окружења и смањењу сиве/неформалне економије.

Посебна пажња биће усмјерена на јачање ликвидности и конкурентности привреде, реализацији посљедње фазе електронске /он лине/ регистрације пословних субјеката, унапређењу области просторног планирања, те у сектору слободног кретања роба и слободног пружања услуга, као и јачању ефикасности контролних органа – Пореске управе и Инспектората Српске.

Цвијановићева истиче да су предвиђене и значајне активности у областима истраживање, развој, иновације и дигитална економија, укључујући и успостављање ефикаснијег система управљања научно-истраживачким и иновационим потенцијалом у Републици Српској, те унапређењу и већем степену примјењивости научно-истраживачког и иноваторског рада у привреди.

Кад је ријеч о области трговине, премијер Српске наводи да ће бити настављена подршка брендирању домаће производње, а у области туризма подршка капацитетима с циљем промоције Републике Српске, али и јачању њене економске основе.

„С циљем подизања нивоа запослености, предвиђене су и активности на јачем повезивању тржишта рада и система образовања, укључујући средње школе и високошколске установе, те потреба иновирања система преквалификације, с тим да је ово обимна реформа и дуготрајан процес који подразумијева интензивну сарадњу институција, образовних установа и пословне заједнице“, нагласила је Цвијановићева.

Говорећи о повећању ефикасности тржишта рада и предвиђеној реформи Завода за запошљавање, Цвијановићева је појаснила да је намјера је да се обезбиједи боља повезаност послодаваца и активних тражилаца посла, односно одвајање лица који спадају у социјалну сферу од оних који представљају активну понуду радне снаге, те смањења неформалног запошљавања, за шта је потребно ојачати инспекцијску контролу непријављеног рада, те иновирати Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености и других прописа у вези са вођењем евиденција о незапосленим лицима.

„Предвиђене су и даље активности у социјалној сфери на јачању социјалне равноправности, смањењу сиромаштва, те подршци најрањивијим социјалним групама. Намјера је да се у континуитету побољшава материјални статус пензионера, борачких категорија – демобилисаних бораца, РВИ, породица погинулих бораца, затим лица са инвалидитетом и онима који се налазе у социјалној потреби. Започели смо један квалитетнији дијалог са удружењима која окупљају лица са инвалидитетом како бисмо дефинисали боља законска и практична рјешења“, истакла је предсједник Владе Српске.

Она је подсјетила да је Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. био предмет јавне расправе и консултација са свим социјалним партнерима током новембра, а разматран је и подржан од Економско-социјалног савјета Републике Српске, те да се овај документ једино у Републици Српској, поред Владе, упућује на разматрање и усвајање и Народној скупштини и подлијеже консултацијама са социјалним партнерима, чиме добија посебну снагу и транспареност , док се у другим земљама, усваја само на нивоу влада и упућује Европској комисији.

Цвијановићева је позвала посланике да подрже предложени Програм економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. и предложена рјешења која уживају подршку социјалних партнера и представљају основу за остваривање даљег привредног раста и раста запослености.

Архива