Петровић: Усвојен највећи буџет у историји Требиња

18.12.2017 Актуелно

 

Буџет је за 482.000 КМ мањи у односу на нацрт, што је посљедица умањења планираног кредитног задужења за 680.000, јер је већ у овој години извјесно плаћање обавеза по судским пресудама које је требало измирити у наредној, те повећања прихода за 198.000 КМ, а на основу пројекција надлежног одјељења.

Градска каса пројектована је на износ за 14,6 одсто виши у односу на план буџет Града за 2017. годину, односно за 9,2 мањи у односу на ребаланс текућег буџета у који је било урачунато и кредитно задужење за санације насљеђених дуговања и капиталне пројекте.

Порески приходи планирани су у износу за три одсто вишем од усвојеног ребаланса буџета за ову годину, а значајнији раст очекује се на позицијама непореских прихода, прије свега због пројектованог повећања прихода од земљишне ренте.

Примици за нефинансијску имовину планирани су у износу од 2.838.000 КМ, односно 28 одсто више од ребалансираног плана ове године, а на основу исказаног интереса инвеститора за куповином градског грађевинског земљишта, те захтјева за индивидуалну градњу.

Текући расходи за лична примања планирани су на износ од 8,4 милиона КМ или за 5,6 мање мање од усвојеног ребаланса буџета за 2017. годину, чиме је и учешће издатака на плате у укупним буџетским расходима смањено на 32,2 одсто.

Развојну компоненту буџета за 2018. годину чини око 6,3 милиона КМ, опредијељених за финансирање капиталних пројеката.

Градоначелник Требиња Лука Петровић оцијенио је да ће по пројекцијама редовних прихода наредне године Требиње имати на располагању највећи буџет у својој историји, а што је важније и са историјским максимумом када је ријеч о издвајањима за инвестиције и развој.

„Мостар са буџетом од 61,5 милиона КМ, за капиталне пројекте издваја свега 3,3 милиона КМ. Буџет Града Бијељине је 47 милиона, од чега само пет и по милиона иде у инвестиције“, рекао је Петровић, додајући да ови упоредни подаци са значајно већим локалних јединицама најубједљивије свједоче о инвестиционом и развојом усмјерењу требињског буџета.

Према његовим ријечима, у буџету за наредну годину планиран је и низ новина у односу на претходне године – од програма подршке породици и социјално осјетљивим категоријама, преко пројеката запошљавања и самозапошљавања, до средстава за учешће у домаћим и међународним пројектима сарадње.

За буџет је гласало 18 одборника, а против је било шест. Амандмани ПДП-а на приједлог буџета нису добили довољан број одборничких гласова.

Скупштина је усвојила и Програм кориштења остварених по основу Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2018. годину, у висини од 2,3 милиона КМ.

Архива