Цвијановићева и Мишићева потписале Меморандум о заједничким мјерама

18.12.2017 Актуелно

Меморандум обухвата мјере усаглашене између Владе и Савеза синдиката. Те мјере биће спровођене кроз законодавне и стратешке активности и социјални дијалог.

Цвијановићева је изразила задовољство и подсјетила да је исти такав меморандум раније закључен са послодавцима.

Она је рекла да спровођење Програма економских реформи предвиђа активно учешће најважнијих социјалних партнера – синдиката и послодаваца.

„Ове мјере представљају наставак економских политика које смо доносили у претходном периоду, али и мјера и активности које смо проводили у оквиру Реформске агенде. Кроз овај меморандум наша пажња биће усмјерена на законодавне, стратешке активности и јачање социјалног дијалога“, навела је Цвијановићева.

Она је додала да је ово и нека врста акционог плана за понашање Владе и Синдиката с обзиром да ће се заједнички радити и анализе са јасно предвиђеним роковима.

„Предвиђено је да се уђе у разматрање и процес измјена или доношења неких нових закона, међу којима је и Закон о раду коме ћемо посветити потребну пажњу. До сада смо имали ситуацију да сваки партнер за себе анализира овај закон и његову примјену, па мислим да је крајње вријеме да то заједно анализирамо и видимо шта треба да се поправи“, рекла је Цвијановићева.

Она је навела да се у Меморандуму помињу и закони о здравственој заштити и здравственом осигурању, Закон о удружењима и фондацијама, као и Закон о инспекцијама.

„Имамо и неке стратешке документе, међу којима је стратегија безбједности и заштите здравља на раду, а важно је да ћемо ојачати наш социјални дијалог и позицију Економско-социјалног савјета да бисмо дошли до добрих и одрживих рјешења о најнижој плати и коначном договору у вези са општим колективним уговором и појединачним колективним уговорима“, рекла је Цвијановићева.

Она је нагласила да је преузета обавеза да се анализира и изради план поступања када је ријеч о постепеном изједначавању плата радника у просвјети и култури са онима који раде у јавној управи, цијенећи да наша привредна и економска основа расте и да су резултати добри.

„Све ове ствари ће се пратити и ово је једна врста акционог плана, а заједнички имплементациони одбор, који ће чинити представници и Синдиката и Владе, бавиће се овим питањем, разматрати и анализирати оно што је постигнуто на кварталној основи. Предвиђено је да Влада на полугодишњој основи разматра ова питања уз учешће представника Савеза синдиката“, објаснила је Цвијановићева.

Она је изразила задовољство што је Српска прешла број од 260.000 запослених лица, што је рекорд.

„Тај број је 263.476 запослених и наша намјера је да кроз ове и друге мјере, које ће бити дефинисане, идемо ка даљем запошљавању“, истакла је премијерка Српске.

Она је напоменула да је Влада опредијељена да додатну снагу да програму социјалног збрињавања радника који су остали без посла у процесу приватизације и ликвидације појединих привредних субјеката.

Цвијановићева је навела да је током година Влада издвојила за те потребе око 190 милиона КМ.

„Морамо појачату ту активност да би сви они који су преостали, а чекају, дошли на ред“, додала је Цвијановићева.

Архива