Предсједник Републике именовао три нова члана Сената Српске

28.06.2017 Актуелно

 

Чланове Сената именује предсједник Релублике из реда истакнутих личности српског народа које су дале запажен допринос националном, јавном, културном и црквеном животу у научној, привредној и војној дјелатности, па као такве имају јавни углед, разборитост и политичко искуство.

Сенатор се именује на седам година, с могућношћу да буде именован још један узастопни мандат.

Сенат разматра питања од посебног значаја за политички, национални, економски и културни развој Републике Српске, међу којима су међународни положај Републике Српске и пресудна спољно-политичка питања, спорна питања конституисања и начина рада заједничких институција БиХ и односи с ФБиХ, одбрана и безбједност Српске, унутрашњи развој и привредна обнова Републике Српске…

До именовања тројице нових сенатора, Сенат Српске је имао 40 чланова.

Архива