Потврђена јединствена политика СНСД-а

02.11.2012 Актуелно

Извршни oдбoр СНСД je вeчeрaс  у мaлoj сaли Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe у Бaњaлуци oдржao пeту сjeдницу нa кojoj je aнaлизирao рeзултaтe лoкaлних избoрa и пoстизбoрну пoлитичку ситуaциjу.

Архива