Политичке иницијативе

Платформа за програмску сарадњу

Подијели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Полазећи од заједничког става да је Босна и Херцеговина наша држава, и заједничког циља да нашу државу изградимо на принципима и стандардима слободног демократског свијета на темељима Оквирног мировног споразума, те као такву придружимо и учинимо равноправном чланицом заједнице европских држава

Налазећи да је стање у БиХ политички, социјално и економски гледано катастрофално, као и да БиХ, због недостатка знања, воље, визије и стратегије владајућих странака, све више тоне у безнађе,

Просуђујући да упркос томе, БиХ има још увијек довољно материјалних, људских и других резерви и потенцијала које треба знати искористити и њима управљати тако да се не отуђују под сумњивим околностима и у бесцјење разним "бизнисменима" и "страним улагачима",

Оцјењујући да је за садашње стање одговорна владајућа (СДА-ХДЗ-СДС-ПДП и С БиХ) власт као и да су узалудни сви покушаји владајућих странака да кроз савезе и коалиције, успостављене само због власти, изведу земљу из садашњег стања, будући да имају супротстављене идеолошке и политичке програме,

Сматрајући да ни међународна заједница у сарадњи са владајућим странкама не може и не зна пронаћи излаз из сталне кризе у којој се БиХ налази, него да то могу само оне снаге које имају стручна знања и способност усклађивања политичких циљева, програма и воље, те да излаз из кризе мора бити аутохтони пројект домаћих политичких субјеката и стручњака,

Опредијељени да одлучно без политичког разрачунавања наставе раније започете реформе,

Спремни да терет одговорности преузму на себе, без посредовања међународне заједнице,

Констатујући истовјетне политичке анализа владајућег стања и подударност циљева и визија изласка из стања у којем се БиХ налази,

Ослобођени свих предрасуда, а уважавајући, штитећи и развијајући етничке различитости и третирајући их као богатство нашег друштва

СДП БиХ

СНСД

СП

НХИ

усвајају први политички договор странака у БиХ на државном нивоу који није оптерећен усконационалним, ентитетским, регионалним и локалним интересима то јавности објављује

ПЛАТФОРМУ ЗА ПРОГРАМСКУ САРАДЊУ

БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКО ДРУШТВО

Годину дана након усвајања документа "Посао и Правда" од стране домаћих и међународних институција, а потом избора и формирања актуелне власти (СДА, ХДЗ, СДС, С БиХ и ПДП) постаје очигледно да су укупне реформе блокиране, највећи број грађана живи у несигурности и неимаштини, а друштво улази у стање најтеже кризе од другог свјетског рата.

У околностима када босанскохерцеговачко друштво доживљава привредни, социјални, безбједносни, политички, а надасве морални колапс. Када је привреда у катастрофалној ситуацији у којој је, и након седмогодишњег постратног периода и значајног улагања донаторских средстава Међународне заједнице: укупан друштвени производ, стопа запослености, раст индустријске и пољопривредне производње, у нивоу само упола мањи од вриједности од 1990.године, када су процеси привредних, социјалних и институционалних реформи заустављени.

СДП БиХ, СНСД, СП и НХИ стоје на становишту, које проистиче из програмских опредјељења ових странака, да је потребно понудити нови концепт изградње и развоја БиХ као модеме, демократске државе по стандардима Европе и у уједињеној Европи.

То је визија Босне и Херцеговине у којој, насупрот националистичким, постдејтонским тенденцијама, које пријете потпуном распаду БиХ, стоји концепт грађана тј. аутохтоних, конститутивних и равноправних народа, као политичких субјеката ослобођених од свих видова економске и политичке потчињености, у којој су људска права на нивоу европских и свјетских стандарда.

Уважавајући допринос међународне заједнице успостављању мира, обнови и реконструкцији као и да БиХ не може сама без помоћи и подршке међународне заједнице превладати стање у којем се налази, потписнице ове платформе настојат ће да се умјесто садашње поданичког,врати раније успостављени и изгради истински партнерски однос са међународном заједницом.

У држави БиХ носиоци суверенитета су грађани и народи равноправни, аутохтони и конститутивни и као колективи учествују у структури власти, на принципима пропорционалности, паритета и консензуса. Тако успостављена и на слободним изборима изабрана власт треба преузети потпуну одговорност у изналажењу путева изласка из кризе у којој се БиХ налази.

Данашње 2/3 друштвеног производа који се троше на јавну потрошњу, или администрацију у најширем смислу те ријечи, постају неодрживи. Због тога је неопходно ући у брзе и ефикасне реформе администрације како би се приближили сродним државама који за ову сврху троше око 2/5 друштвеног производа, при чему се начела организације власти не би доводила у питање, али би се повећала функционалност и одговорност изабраних власти.

ПОСАО

СДП БиХ, СНСД, СП и НХИ су установиле да период власти коалиције једнонационалних странака и других, њима блиских партија, обиљежавају одсуство политичке воље на нивоу ентитета и државе БиХ за стварање политичког и правног оквира за изградњу самоодрживе економије, као основног предувјета за просперитетан развој и транзицију друштва.

У том смислу непрекидно ћемо радити на: успостављању јединственог економског простора у БиХ, реализацији темељите транзиције економског система, како би ови процеси резултирали нивоом, бруто друштвеног производа и стопе запослености које одговарају просјеку земаља чланица Европске заједнице.

Да би се то остварило потребно је темељно и стручно привести крају активности на изради стратегије развоја земље, кроз научно дефинисање укупних резерви водећи рачуна о допуњавању постојећих резерви и производних капацитета на нивоу БиХ. Овај циљ се не може остварити јефтином распродајом националог блага: природних резерви и привредних капацитета.

Ми сматрамо да се прерасподјела привреде врши на бази нових технологија и знања, у којем је улагање у образовање младих најпродуктивнија инвестиција. СДП БиХ, СНСД, СП и НХИ се залажу за развој социјалне тржишне привреде у оквиру које се, позитивна дејства тржишне привреде и плурализам власништва, управљају путем законске и економске регулативе, механизми тржишта у социјално пожељном смјеру, тако да резултате ових процеса уживају сви грађани БиХ.

На тај начин одређивање производње и њене дистрибуције треба да буде у рукама цијелог друштва, тако да сви чланови друштва буду еманциповани од било које групе моћника, тј. ван њихове контроле и да се социјално уређење базира на партнерству људи у слободи и једнакости.

Тако ћемо се најбоље одупријети садашњим тенденцијама домаћих националистичких политичких опција и дијела Међународне заједнице на увођењу неолиберализма у економији, што би било лоше за БиХ, јер би довело до трајног, негативног раслојавања босанскохерцеговачког друштва заснованог на криминалу, а не на знању и способностима.

ПРАВДА

СДП БиХ, СНСД, СП и НХИ процес изградње БиХ као модерне, демократске и економски просперитетне земље виде као једну од битних претпоставки на начелима владавине права.

У том смислу и на тим основама се залажемо за довршење процеса приватизације.

Утврђујућии да приватизација не смије да постане сама себи циљ, залажемо се за контролу до сада обављеног процеса приватизације у оквиру постојећих позитивних законских прописа. Ту се првенствено мисли на анализу потписаних Уговора о приватизацији у домену покретања производње, одржавања досадашњег нивоа запошљавања и ново запошљавање, као и реализацију уговором прихваћених обима инвестирања у развој приватизованих капацитета.

Код наставка процеса приватизације ћемо инсистирати да се прецизно утврди вриједност и поријекло средстава код нових власника, како би се спријечило присвајање капитала стеченог ратним профитерством и постратним криминалом код домаћих инвеститора, односно спријечио доток сумњивог страног капитала у форми "прања новца".

Тако ћемо спријечити постојећу праксу да се приватизација у БиХ оконча у кругу стотињак особа, које представљају капитал стечен безочном пљачком грађана и народа БиХ од стране националистичких олигархија.

Инсистират ћемо да се у свим институцијама убрза процес реформе безбједносних и правних органа да би се што прије дошло до конкретних резултата у борби против ратних злочинаца, организованог криминала и свих видова тероризма. Радит ћемо на формирању и јачању законодавства и институција које ће се бавити одузимањем конфисковане имовине стечене криминалом како би се ојачао фронт борбе против криминала и за социјалну правду.

ВАЊСКА ПОЛИТИКА И ЕВРО-АТЛАНТСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

У свим међународним комуникацијама залагат ћемо се за мир и равноправност, борити се против расизма, тероризма, шовинизма и свих других облика насиља усмјерених против појединаца, група и народа. Кључни чиниоци успоставе мира и изградње Босне и Херцеговине су: САД, ЕУ, земље и oргaнизaциje члaницe у Вијећу за имплементацију мира у БиХ, Савјет безбједности УН. Залагат ћемо се да темељ вањске политике БиХ буде усклађивање односа са свим оним чиниоцима у циљу демократске изградње БиХ.

Наше партије се залажу да односи Босне и Херцеговине са другим земљама, а посебно са комшијама и земљама области, леже на пуној равноправности и уважавању пуне државности БиХ. Само на тим темељима могуће је јачати и остварити пуни демократски развој области и његово укључивање у европске токове.

Уласком БиХ у Вијеће Европе отворен је процес свестраног прераспоређивања и оспособљавања БиХ за интегрисање у Еуропу.

Основни дугорочни стратешки циљ БиХ је улазак у Европску Унију. То је дуг и тежак процес, који захтијева пуно знања, рада и одрицања.

До тог циља се долази:

одређивањем и провођењем програма друштвених и економских реформи у земљи;

поспјешивањем и остваривањем унутар регионалних интеграција и сарадње и
интеграцијом са Европом и глобалним структурама.

У том смислу ћемо дати свој пуни допринос даљем јачању у развијању активности које се проводе у оквиру Пакта о стабилности Југоисточне Европе, јер сматрамо као скраћени пут према реализовању мјера дефинисаних у Процесу за стабилизацију и придруживања.

У склопу потпуног реализовања Споразума о стабилизацији и придруживању снажно ћемо подржати приступ БиХ Партнерству за мир и НАТО-у, кроз радикалну реформу постојећих војних и обавјештајних структура. Наш циљ је модерна, професионална војска, са заједничком командом и високим степеном парламентарне контроле.

ПАРЛАМЕНТАРНА САРАДЊА И ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ

СДП БиХ, СНСД, СП и НХИ констатују да је постојеће стање у областима босанскохерцеговачког друштва неодрживо и да би продуживање овог стања до редовних избора 2006. године било катастрофално за демократски развој Босне и Херцеговине.

У том смислу слажемо се да покренемо иницијативу за пријевремене изборе.

У циљу реализације ставова из Платформе, обавезују се претставници странака у парламентима на свим нивоима, да ће уско сарађивати и заједнички, дјеловати.

КООРДИНАЦИЈА АКТИВНОСТИ НА ПРОВОЂЕЊУ САРАДЊЕ

Координација активности на провођењу утврђене програмске сарадње оствариват ће предсједници странака са још по два члана из сваке странке.

СДП БиХ, СНСД, СП и НХИ , путем заједничкиx конференцијa за штампу, ће извјештавати јавност о резултатима сарадње.

за СДП БиХ          за СНСД

Златко Лагумџија Милорад Додик

за СП             за НХИ

Петар Ђокић Крешимир Зубак

У Сарајеву 23.11. 2003.године