Политичке иницијативе

Повеља за будућност

Подијели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ни осам година од завршетка рата Република Српска и Босна и Херцеговина не успијевају достићи предратни економски ниво, а тиме ни кренути путем развоја. Овакво стање пријети потпуним социјалним и економским сломом БиХ. Криминал и корупција као начин владања националистичких странака, паралишу економске активности и одбијају стране улагаче. Пад производње и спољнотрговински дефицит су драстични, незапосленост расте, а стандард грађана је све гори.

Забринути за економску и политичку судбину Републике Српске и Босне и Херцеговине као заједничке државе три конститутивна као и осталих народа и свих њених грађана,

У намјери да очувамо и развијемо Дејтонски концепт РС и БиХ и укључимо БиХ у Евроатланске интеграције,

Одлучни да спријечимо општи колапс и стечај привреде, да корупција и криминал постану прошлост, а да криминалцима мјесто буде у затворима,

Спремни смо у РС и БиХ преузети одговорност у борби за социјалну правду,

Са жељом да се у провођењу циљева и програма заједничког дјеловања мобилишу све демократске и прогресивне организације и појединци

Ми доле потписани прихватамо

П О В Е Љ У З А БУДУЋНОСТ

Већина грађана је свјесна да садашња власт није способна економски обновити земљу, нити изградити ефикасне државне институције, гарантовати социјалну и личну сигурност грађанима, покренути запошљавање, привући инвеститоре.

Сматрамо да је 2004. година кључна за :

  • покретање економског развоја,
  • политичку стабилност,
  • преузимање одговорности за излазак из најдубље економске и политичке кризе
  • политичку изградњу Босне и Херцеговине као демократске и модерне заједничке државе састављене од два равноправна ентитета - Федерације БиХ и Републике Српске,
  • равноправну сарадњу са земљама у региону као пут ка евроатлантским интеграцијама.

Зато се у 2004. години мора прекинути агонија коју проводи садашња власт у Републици Српској и БиХ и одржати истовремени избори на јесен 2004. године за све нивое власти у ентитетима и институцијама БиХ.

Потписнице ће преко својих представника у свим скупштинама тражити одговорност власти за предизборна обећања која су дали бирачима и кривичну одговорност за пљачкашку приватизацију предузећа и банака.

За период након избора 2004. године, припремиће заједничке програмске основе за хитну промјену економско-социјалног стања угрожених категорија - пензионера, незапослених радника, породица погинулих и несталих лица.

Заједнички циљеви

Потписнице су одлучне да заједничким дјеловањем дају свој допринос и подстицај процесу економских и социјалних промјена.
Заједничким дјеловањем кроз органе власти остварити:

1. Реструктурирање и ревитализацију привреде, ради постизања високих стопа одрживог развоја, јачања конкурентске способности привреде у условима глобализације, те раста запослености и извоза уз интензивирање приватизације чији приходи ће бити усмјерени у раст производње, запошљавање и развој; Извршити ревизију приватизације;

2. Рјешавање социјалних проблема најугроженијих лица и незапослених, доношењем мјера активне политике запошљавања и подстицањем развоја малих и средњих предузећа, а држава ће формирати Гаранцијски фонд за кредите који ће се под повољним условима давати овим предузећима;

3. Борбу против криминала, корупције и сиве економије. Донијети закон којим ће се формирати посебни органи - специјална полицијска јединица која ће се бавити откривањем и привођењем криминалаца, специјални тужилац који ће по хитном поступку подизати оптужнице и посебно одјељење Врховног суда које ће судити за криминал и корупцију. Сви запослени на пословима борбе против криминала и корупције имаће посебне услове рада и заштиту. Имовина лица осуђених по овом Закону ће се одузимати;

4. Активно учествовање и сагласност потписница на израду и реализацију програма децентрализације уз већа права општина у расподјели средстава ради рјешавања многих проблема који су им остављени, а нису им дата финансијска средства. У припреми и доношењу прописа и мјера, остваривати пуну сарадњу власти и савеза општина и градова;

5. Пореску реформу са циљем растерећења привреде, подстицање инвестирања и запошљавања, те усклађивање пореског система (порез на додату вриједност) ради повећања конкурентности у односу на друге земље;

6. Стварање неопходних услова за јачање институција правне државе и подизања њихове ефикасности, посебно у правосуђу, уз ефикасну заштиту људских права и слобода;

7. Корјените реформе у систему образовања и науке, односа према образовању и науци као битним факторима развоја и остваривања дугорочних друштвених и економских циљева; На приједлог универзитета регулисати његову пуну аутономију; Донијети Стратегију информатичког развоја. На свим нивоима образовања провести кадровско реструктуирање укључујући квалитет и стручност.

8. Реформу пензијског-инвалидског и здравственог система примјеном европских стандарда социјалне сигурности уз укључивање и сарадњу свих потписница;

9. Усклађивање механизама и инструмената радничког саодлучивања, стварање примјерених услова за слободу дјеловања социјалних партнера, те свих врста конструктивног и продуктивног колективног и другог преговарања. Посебним споразумом о политици плата регулисати питања као што су: минимална плата, најнижа плата, неопорезиви износ, заштита радничких потраживања, и друго;

10. Прилагођавање условима и стандардима потребним за улазак у Европску унију, путем интензивне сарадње са сусједним земљама као и свјетским институцијама уз партнерски однос са међународном заједницом на равноправној основи.

Обавезе потписница

Овим Споразумом потписнице успостављају основна правила међусобних односа, усклађивања интереса и испуњавања обавеза ради остваривања заједничких циљева. Свака од потписница обавезује се на испуњавање преузетих обавеза у складу са својом улогом и надлежностима.

Политичке организације ће успоставити координационо тијело које чине предсједници странака. Потписнице ће приступити формирању координационог тијела као алтернативе неспособној и неодговорној садашњој власти.

Свака потписница ће својим активностима остваривати циљеве и принципе ове Повеље.

У свом дјеловању свака политичка странка задржава аутономију. За изборе ће предлагати заједничке кандидате за појединачне функције, а посланичке листе ће утврђивати самостално.

Уколико нека од потписница одступи од циљева и принципа ове Повеље, то ће остале то констатовати и наставити да дјелују без потписнице која је одступила.

Политички консензус

Потписујући ову Повељу и свјесни чињенице да се жељени ефекти заједничког дјеловања усмјерени према постизању просперитета за све грађане могу у потпуности остварити само постизањем политичког консензуса, те подршком и учествовањем свих групација и сваког грађанина, позивамо: научне установе, политичке странке, невладине организације, синдикате и суграђане да Споразуму дају пуну подршку и активно учествују у његовој реализацији.

Споразум ће бити отворен за приступање удружењима, институцијама и организацијама.

У том циљу позивамо све бираче, синдикате, невладине организације и појединце, да пруже подршку за расписивање и одржавање истовремених избора за све нивое власти у БиХ, у јесен 2004. године.

Бања Лука, _________2003.

1.Савез независних социјалдемократа: __________________________

2.Социјалистичка партија РС: _________________________

3.Демократски народни савез: _________________________

4. ____________________________ ________________________

5.____________________________ ________________________

6.____________________________ ________________________

7.____________________________ ________________________

8.____________________________ ________________________

9.____________________________ ________________________