Политичке иницијативе

Резолуција о животној средини

Подијели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ЈЕДНАКА ПРАВА НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРИПАДАЈУ ТЕМЕЉНИМ ПОСТУЛАТИМА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈЕ

ПРЕДТРЖИШНА И ПРЕДДЕМОКРАТСКА ДРУШТВА ИМАЈУ ВЕЋУ ШАНСУ ДА ЗАШТИТЕ ПРИРОДНУ СРЕДИНУ И ПРОЈЕКТУЈУ ДУГОРОЧНИЈЕ УСПЈЕШНУ ЕКОЛОШКУ ПОЛИТИКУ. 

УПОРЕДНИ РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ ОПРЕДЈЕЉЕЊА И ТРЖИШТА КОЈЕ ПРОДУКУЈЕ У КОРИСТ ЗАЈЕДНИЦЕ УПРАВЉИВ КАПИТАЛ И РАЗВИЈАЊЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНЕ СРЕДИНЕ, ПРУЖА МНОГО ВЕЋЕ ШАНСЕ СВИМ АКТЕРИМА ТИХ ТРЕНДОВА, И ЕКОНОМИЈИ, И КАПИТАЛУ И ПРИРОДНОЈ СРЕДИНИ.

ЕКОНОМИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЕКОНОМСКИ ПРОСТОР БиХ ЗАХТИЈЕВАЈУ СИНХРОНИЗОВАНО ДЈЕЛОВАЊЕ НА ОВИМ ПРАВЦИМА КАКО БИ СЕ ОВДАШЊИМ ЉУДИМА ОМОГУЋИЛА ЈЕДНАКА ПРАВА НА РАД, ЗАРАДУ, ДЕМОКРАТИЈУ И ЗДРАВУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.

ЕКОНОМСКИ ПРОГРАМ САВЕЗА НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ОД ПОЧЕТКА ЈЕ САДРЖАВАО И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТ.

САДА, КАДА ЈЕ СНСД ВЛАДАЈУЋА ПОЛИТИЧКА СНАГА, ГОВОРИМО О КОНКРЕТИЗАЦИЈИ НАШИХ ПРОГРАМСКИХ ОПРЕДЈЕЉЕЊА И О ЗАХТЈЕВИМА КОЈЕ ПОСТАВЉАМО ПРЕД ВЛАДИНУ АДМИНИСТРАЦИЈУ КАО И О ЗАКОНСКИМ РЈЕШЕЊИМА КОЈА ЋЕМО ПРЕДЛОЖИТИ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СМАТРА ДА ПОЛИТИКА ЗДРАВЕ ПРИРОДНЕ СРЕДИНЕ МОРА БИТИ ПОСТАВЉЕНА НА СЉЕДЕЋИМ АКЦИЈАМА И НАМЈЕРАМА:

  • СВАКА БУДУЋА ИНДУСТРИЈСКА, ЈАВНА ИЛИ БИЛО КОЈА ИНВЕСТИЦИЈА ОД ШИРЕГ ЗНАЧАЈА РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ПО ЕКОЛОШКИМ СТАНДАРДИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  • ДВАДЕСЕТОГОДИШЊЕ ЗАКОНСКО И КОНТАМИНАЦИОНО ДЕВАСТИРАЊЕ ПРИРОДНЕ СРЕДИНЕ, НАРОЧИТО БИВШИХ ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА, ОБАЛА РИЈЕКА И КОМПЛЕТНИХ СЛИВОВА, ШУМА И ЈЕЗЕРА, ТРЕБА ЗАУСТАВИТИ И САНИРАТИ МАСОВНИМ ЈАВНИМ АКЦИЈАМА ПОДРЖАНИМ ИЗ ТРАНСПАРЕНТНИХ И ЈАСНО ЛОЦИРАНИХ БУYЕТСКИХ СРЕДСТАВА
  • ПРОГРАМ ОЧУВАЊА ТАКО САНИРАНЕ СРЕДИНЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДА САДРЖИ КОНКРЕТНЕ НАДЛЕЖНОСТИ И ЗАДАТКЕ СВИХ ВЛАДИНИХ ИНСТИТУЦИЈА, УЧЕШЋЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КОНКРЕТАН ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА И ЈАСНУ НОВУ ЗАКОНСКУ РЕГУЛАТИВНУ
  • ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ВЛАДА УСВОЈИ ПОДЈЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ НА ЕКОЛОШКА ПОДРУЧЈА КАКО БИ СЕ ЈАСНО МОГАО САЧИНИТИ КАТАСТАР ШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ПУНКТОВА, ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЗАГАЂИВАЧИ И ЕКОЛОШКИ ФАКТОРИ
  • ПОТРЕБНО ЈЕ ДОНИЈЕТИ ЗАКОН О ЕКОЛОШКИМ ПОРЕЗИМА КОЈИ ЋЕ ОБУХВАТИТИ ОБАВЕЗЕ СВИХ ЕВИДЕНТИРАНИХ ЗАГАЂИВАЧА, ПРОИЗВОЂАЧЕ МАСОВНИХ АРТИКАЛА КОЈИ ТРАЈНО ЗАГАЂУЈУ ПРИРОДНУ СРЕДИНУ КАО И ПРОДАВЦЕ И УВОЗНИКЕ ТИХ АРТИКАЛА (ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА, БИЈЕЛА ТЕХНИКА, АУТОМОБИЛИ, АУТОМОБИЛСКЕ ГУМЕ, АКУМУЛАТОРИ, НАФТА, ИНДУСТРИЈСКА И МАШИНСКА УЉА…) КАО И ОЛАКШИЦЕ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ ПАПИРНЕ АМБАЛАЖЕ И ОНЕ КОЈИ ТРАЈНИ ОТПАД ДОСТАВЉАЈУ НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА. ТАКО ФОРМИРАН ФОНД БИО БИ ДНЕВНО ДОСТУПАН ЈАВНОСТИ И ТРОШЕН У СКЛАДУ СА ЗАКОНСКИМ И ТЕНДЕРСКИМ УСЛОВИМА.
  • ПОВЕСТИ ЈАВНУ АКЦИЈУ ДОНИРАЊА ЗАШТИТЕ РИЈЕКА, ЈЕЗЕРА И ПЛАНИНА СА ТИТУЛАМА ЗАШТИТНИКА ЗА ОНЕ КОЈИ ДОНИРАЈУ НАЈВИШЕ И ПОРЕСКИМ ОЛАКШИЦАМА ВЛАСНИЦИМА И ПРЕДУЗЕЋИМА
  • ПОВЕСТИ ТРАЈНУ ПРОПАГАНДНУ КАМПАЊУ ПЛАКАТИРАЊА И БЕСПЛАТНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ И ШТАМПАНОГ ОГЛАШАВАЊА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ